Ny kampplan gir gode svar i kampen mot lakselusa

Lakseoppdrettere i Ytre Namdal bruker store ressurser for å bekjempe lakselusa. Ikke minst er de ledende i verden på utvikling og uttesting av teknologi og nye driftsmodeller. SinkabergHansen har i så måte gode nyheter.Godt unna andre lokaliteter, høy andel ferskvann fra omliggende brattlendt terreng og klart utgående strøm: I samarbeid med Bindal kommune og Mattilsynet, etablerte SinkabergHansen lokaliteten innerst i Tosenfjorden.

– Driftsopplegget har fungert over all forventning. De sju månedene fisken har stått her, har antall påvist lus vært så få at røkterne navnga ga hver enkelt . Den første ble visstnok «Knut», ler daglig leder Finn W. Sinkaberg.

SinkabergHansen AS ønsket en skjermet lokalitet hvor laksen kunne vokse fra vårens smoltutsett fram til høsten. I november fordeles de 2,7 millioner fisk i den store «barnehagen» på tre lokaliteter godt ut mot kysten.

­– Fra november til mars er lus et mindre problem. Når fisken flyttes til påvekstanleggene kan vi slippe unna med en enkelt avlusing før fisken er slaktemoden, sier Finn W. Sinkaberg.

Turbostart i lukket merd

Et annet viktig element i det nye driftsopplegget var at 150.000 av smolten i fjor høst ble satt i nye, lukkede merder – like ved settefiskanlegget i Bindal. Med lusefri og varmere vintersjø hentet opp fra 25 meters dyp, vokste fisken til drøyt 500 gram – vel tre ganger større fisken som gikk vinteren over i smoltanlegget.

– I dag er fisken fra lukket merd om lag tre kilo, drøyt en kilo mer enn de øvrige. Denne fisken planlegger vi å slakte kommende april og mai, en tid på året vi normalt mangler slaktefisk av riktig størrelse, sier Svein-Gustav Sinkaberg.

I høst setter SinkabergHansen 400.000 smolt i lukket merd.

Tror på varig effekt

Oppdrettsveteranen Finn Sinkaberg mener resultatene fra ny teknologi og nytt driftsopplegg kan ha positiv effekt for den totale lusesituasjonen på Namdalskysten.

– Et stort og godt skjermet smoltanlegg, større fisk godt ute mot havet og to måneders fast brakklegging er trolig et bra utgangspunkt for å få bukt med luseutfordringen, sier han.

SinkabergHansen har utviklet og tatt i bruk dypvannsfôring i påvekstfasen (lusa lever kun i de øverste vannlagene), og benytter i tillegg rensefisk og mekanisk avlusing i kampen mot lusa.