Nærmere laks på kjøl

13 000 laksetrailere kan forsvinne fra norske veier. Havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus er mer optimistisk enn noen sinne etter møter med havneaktører, lakseeksportører og transportører.Allerede før jul kan norske lakseeksportører vurdere et nytt, effektivt og bærekraftig alternativ til transport av sjømat til kontinentet. Det er Kysthavnalliansen, bestående av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Hitra Kysthavn og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS som står bak planene om en godsrute for sjømat fra trøndelagskysten til det kontinentale Europa. Førstnevnte foretak har allerede etablert et nytt havneanlegg på Hitra med ro-ro-fasiliteter, mens et tilsvarende anlegg ferdigstilles på nyetablerte Kråkøya havne- og industriområde nord for Rørvik i løpet av 2016. Alliansen har sammen med det danske rederiet Blue Water Shipping allerede innledet samarbeid med mottakerhavnen i Esbjerg.

Alle er med

Søren Vlemmesen (salgs- og marketingsjef i Esbjerg havn), Paul Ingvar Dekkerhus (havnedirektør i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS) og Carsten Steffensen (managing director reefer logistics i Blue Water Shipping) deler ambisjonen om å etablere en egen rute for sjømat fra Norge til kontinentet. FOTO: Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.
Søren Vlemmesen (salgs- og marketingsjef i Esbjerg havn), Paul Ingvar Dekkerhus (havnedirektør i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS) og Carsten Steffensen (managing director reefer logistics i Blue Water Shipping) deler ambisjonen om å etablere en egen rute for sjømat fra Norge til kontinentet. FOTO: Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.

De lokale nordtrønderske havbruksselskapene Midt-Norsk Havbruk AS og Sinkaberg-Hansen AS har allerede signalisert interesse for prosjektet. I forrige uke møttes representanter fra kysthavnalliansen og oppdrettskjempen Lerøy, for å diskutere den nye logistikkløsningen. Møtet fant sted i Esbjerg på hovedkontoret til rederiet Blue Water Shipping, som har solid erfaring fra sjømattransport fra Island og Færøyene til kontinentet. Tidligere er det avholdt tilsvarende møter mellom Kysthavnalliansen, Blue Water Shipping, Salmar og Marin Harvest.

– Interessen fra norske oppdrettere er stor. Det har vært snakket utrolig mye om sjøverts transport av laks, uten at det har skjedd så veldig mye. Så vidt meg bekjent er dette det første prosjektet som har alle involverte med på laget; vareeiere, transportører og havner på norskekysten og på kontinentet, understreker havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.

 

Fjerner 13 000 laksetrailere fra landeveien

Den norske havbruksnæringa tar sikte på en mangedobling av sjømateksporten i løpet av de neste tiårene. Ifølge Dekkerhus er tiden overmoden for at man tenker nytt om transportløsninger mellom norskekysten og markedene på kontinentet.

– Hvis vekstmålene skal realiseres, er vi helt avhengige av å få på plass nye transportløsninger som er bærekraftige for et allerede sprengt veinett, for miljøet og for trafikksikkerheten. Båttransport av sjømat til kontinentet medfører langt lavere CO2-utslipp, og er samtidig høyst konkurransedyktig på transporttid og økonomi, understreker Dekkerhus.

Alle de aktuelle lakseeksportørene avventer nå endelig pris fra det danske rederiet, noe som er ventet å være klart i løpet av november.

– Målet er å skape et lønnsomt og klimavennlig alternativ for norske oppdrettere, og jeg har aldri vært mer optimistisk til at vi skal komme i mål med prosjektet.

Den nye logistikkløsningen innebærer at fortolling og annet papirarbeid gjøres ved utskipingshavnen. Deretter legger laksen ut på en 37 timer lang seilas fra Rørvik, via Hitra, til Esbjerg i Danmark.

– Vi snakker i første omgang om en årlig reduksjon på 13 000 vogntog langs norske landeveier, sier Dekkerhus.

Sjø og land – hand i hand

Norges Lastebileierforbund (NLF) er med i styringsgruppen i utviklingsprosjektet som skal legge til rette for den nye transportløsningen.

– Det er viktig å påpeke at dette prosjektet ikke utelukkende handler om sjø. Man må se helhetlig på godsstrømmene, og også ta inn over seg at den regionale transporten til og fra havnene nødvendigvis må skje langs veinettet, sier Dekkerhus.

– Havnene er helt avhengige av infrastrukturen på land. Et av prosjektets styrker er at det tar for seg hele verdikjeden, fra dør til dør, tilføyer Roar Melum, regionsjef i NLF Trøndelag.

Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS har gitt økonomisk støtte til prosjektet som skal få laks fra trøndelagskysten over på kjøl.

Ragnar Sæternes, konstituert daglig leder i NYN. Foto: Torkil Marsdal Hanssen
Ragnar Sæternes, konstituert daglig leder i NYN. Foto: Torkil Marsdal Hanssen

– Mer sjøtransport av sjømat i mange år vært en viktig målsetting. Det er gledelig å se at alle relevante aktører nå trekker i samme retning. Prosjektet vil få nasjonal betydning, samtidig som det legger til rette for ny næringsutvikling i Ytre Namdal, sier Ragnar Sæternes, konstituert daglig leder i NYN.