Nå fokuserer Norge som oss

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) setter sammen eksperter for å meisle ut hvordan Norge skal bli verdensledende innenfor bioøkonomi. Det passer Ytre Namdal utmerket.Bioøkonomi er høsting og produksjon og foredling av fornybare biologiske ressurser til mat, fôr, kjemikalier, ingredienser, materialer, farmasøytiske produkter og bioenergi. NHO lanserte i forrige uke sitt nye bioøkonomipanel, som består av næringslivsledere fra de såkalte bionæringene.

– Dette bekrefter at Ytre Namdal er på rett vei, og at vi har vært tidlig ute i vår næringsstrategi, sier daglig leder Ragnar Sæternes i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN).

Ser det samme som YN

– Norge har store ressurser tilgjengelig fra fiskeri, havbruk, skog og landbruk. I fremtiden blir disse ressursene stadig mer sentrale, også i produksjon av fôrressurser, energi, helsekost og medisiner, sier daglig leder i Nutrimar på Føya, Tore Remman, som leder bioøkonomipanelet.

Næringene som panelleder Remman peker på, er nøyaktig de samme næringene som er motoren i Ytre Namdal. Den regionale næringsstrategien peker nettopp på Matregionens muligheter innenfor bioøkonomien.

– Basert på det vi allerede kan om matproduksjon og høsting av naturressursene, ligger det uforløste innovasjons- og bioøkonomiske muligheter i skjæringspunktet mellom landbruks- og sjømatproduksjon – den blågrønne produksjonen, refererer Sæternes.

Vil følge nøye med

Selv om næringsstrategien for lengst peker på at Ytre Namdal skal utnytte og utvikle mulighetene som finnes i bioøkonomien, finnes det ingen ytternamdalinger i NHOs bioøkonomipanel. Sæternes vil på vegne av regionen følge ekspertpanelets arbeid nøye.

– Den vedtatte næringsstrategien sier nettopp at Ytre Namdal skal delta aktivt i utviklingen av den kunnskapsbaserte bioøkonomien, sier Sæternes.

NHOs bioøkonomipanel er oppnevnt av styret til NHO. Arbeidet koordineres sammen med NHO Mat og Drikke og Sjømat Norge. Abelia, Norsk Industri og BNL er også med i sekretariat og ressursgruppene til panelet. Panelet består av:

  • Tore Remman, Nutrimar AS (leder)
  • Siv Østervold, Hordafor AS
  • Egil Olsvik, Nortura BA
  • Nils Vagstad, Norsk Institutt for Bioøkonomi
  • Øyvind Fylling-Jensen, NOFIMA
  • Ole Kristian Hjelstuen, Inven2
  • Gudbrand Rødsrud, Borregaard ASA
  • Olav Veum, Norges Skogeierforbund
  • Edel Elvevoll, Universitetet i Tromsø

Den nye oljen

I forbindelse med lanseringen av bioøkonomipanelet, ble det arrangert et seminar som pekte på hvordan bioøkonomien kan bli den nye oljen for Norge. I Ytre Namdal jobbes det for å doble matproduksjonen de neste årene. I henhold til bioøkonomiens muligheter, skal verdiskapingen øke langt mer.

– Mens dette tidligere var ressurser som i liten grad ble nyttiggjort, produseres det i dag fôrråvarer, mat, bioenergi og også produkter knyttet til farmasi og medisin av disse ressursene, sa Egil Olsvik i Nortura.