I hundre med +1000

Troen på fortsatt vekst i næringsliv og antall bosatte i regionen er høyst reell. Det viste oppslutningen rundt møtet +1000 som Vikna næringsforening inviterte til denne uka.Visse forutsetninger må innfris, men i det knappe tiårsperspektivet fram til 2025 ser ulike aktører tilknyttet næringsliv åpning for tusen nye arbeidsplasser i regionen.

Plattform for videre vekst er Strategisk næringsplan og utviklingen innen matregionen. Daglig leder Ragnar Sæternes i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS kan referere til målet om 1.000 nye stillinger innenfor blå og grønne næringer – noe som kan legge grunnlag for økning i befolkningsmengden på opp mot 2.500 innbyggere.

Posisjonering og samarbeid

– Utsiktene, mulighetene og de tilhørende tilbakemeldingene er svært positive. I kjernen ligger et stort potensial innenfor matproduksjon og utvikling av næringer. I tilknytning til dette er det mange ledere innenfor tilknyttede felt og bransjer som potensiale, sier daglig leder Jahn Tharaldsen i Vikna næringsforening.

At vekstkurven i regionen fortsatt skal peke begeistret oppover er det bred oppslutning om. Det er et faktum som gjør at mange aktører både ønsker å tenke langsiktig, posisjonere seg og ikke minst søke samarbeid mot andre aktører der det oppleves som naturlig.

– I erkjennelsen av at mulighetene og potensialet i Ytre Namdal er betydelig, vokser det også fram en erkjennelse av at samarbeid mellom aktører er et vesentlig element for å kunne høst videre suksess, sier Jahn Tharaldsen.

Risiko på realistisk grunnlag

Daglig leder Anders Paulsen i det private, «interkommunale» investeringsselskapet Paulsen & Williksen AS er blant de som ser store muligheter regionalt.

– Jeg tror mye av løsningen ligger både å ta innover seg det overordnede bildet, samt erkjenne hvor akkurat min kompetanse eller vår virksomhet kan komme inn for å bidra til fellesskapet, sier Paulsen som gjerne vil støtte opp om fortsatt utvikling av møteplasser hvor ideer og tanker utveksles.

Han ser Strategisk næringsplan som et godt verktøy for at ulike aktører, gjerne i fellesskap, kan bidra til at regionen evner å ligge i forkant av ulike behov som vil melde seg. Det mest åpenbare er forsterket infrastruktur – boliger, tomteområder og næringsareal.

– Et vesentlig poeng er å finne balansen ved å ta tilstrekkelig risiko på et realistisk grunnlag, og gjennom det være ute i tide med nyvinninger og etableringer som det vil være behov for, sier Anders Paulsen.