Høster av sitt merkevarearbeid

Et nødvendig grep, flere gode hjelpere. Rørvik Fisk høster resultat av sin merkevare. Nå skinner «Rørvik», omsetninga øker – men jobben er likevel langt ifra fullført.Omgitt av etter hvert kjente profilplakater hvor lokale fiskere fronter foredlet sjømat fra Matregionen, kan økonomisjef Sunniva Nicolaisen regne etter på hva som egentlig har skjedd etter at bedriftens styre avgjorde at noe måtte skje …

– For vel tre år siden hadde vi det første møtet med Innovasjon Norge. Vårt styre hadde konkludert med at lønnsomheten innen fiskemat måtte opp. Via NYN og et tilhørende økonomisk bidrag kom en grunnleggende prosess i gang. Det med å se hvilke muligheter som faktisk fantes rundt å etablere en fungerende strategi for merkevarebygging. Her ble det identifisert hva vi kunne bygge videre på: Det gjaldt både finansiering, og ikke minst mulige ressurser og system utenfor vår normale rekkevidde som vi kunne gjøre oss nytte av. Her var NYN spesielt bra, sier Nicolaisen i dag.

Inn mot 2013 ble ymse konkret innsats satt inn for å utarbeide et grunnleggende dokument som kunne brukes: Ulike konsulenter ble satt i sving, en omfattende intern kartlegging ble gjort. Det inkluderte en workshop hvor alle med et arbeidsforhold til Rørvik Fisk ble trukket inn.

– Foruten eksterne tanker og verdifulle innspill, var det avgjørende med en intern realitetssjekk og klare tilbakemeldinger. Dermed fikk vi satt ord og ideer på det skulle skje. Og ikke minst var mulig utvikling, framgang og i beste fall suksess godt forankret i bedriften, smiler Nicolaisen. Per i dag er det 43 fast ansatte hos Rørvik Fisk, samt et antall sesongarbeidere.

Helt enkelt, med godfølelse

På nyåret 2013 var mye av det grunnleggende arbeidet gjort. På lag med blant andre Innovasjon Norge ble det, etter anbudsrunde, etablert kontakt med et byrå i Tromsø; Tank Design. I den neste fasen var det et strategidokument å støtte seg til.

Og der figurerte «Rørvik»; merkenavnet man ville satse på.

– Så enkelt som mulig. Slik ville vi ha det. Foruten å tjene som navn og logo, skulle det også gjerne knytte opp identitet og utløse gode følelser hos folk, smiler Sunniva Nicolaisen.

Gjennom året 2013 foregikk diverse utvikling og utprøving. Lansering var fortsatt et stykke fram i tid. Konkret skjedde det i februar 2014.

– Når begynte dere å kjenne på følelsen av å lykkes med å bygge en merkevare?

– Det vil jeg si var noe todelt. Vi fikk tidlig en godfølelse når egen historie og tilhørende materiale ble hentet fram. Men ettersom dette var noe som skulle utvikles og jobbes med ved siden av alt det «vanlige» i hverdagen, tok det adskillig tid før vi begynte å se konturene av det som kunne gi konkret framgang i regnskap og på bunnlinje.

Negativ trend snudd!

Sunniva Nicolaisen er påpasselig rundt det at merkenavnet «Rørvik» handler om vesentlig mer enn fiskemat. Omprofilering på denne siden hos Rørvik Fiskemat AS var første steg. Det andre var justering av pakninger med tanke på at de skulle bli mer forbrukervennlige og effektive.

– Hva så med konkrete resultat i kjølvannet av merkevareprosjektet?

– Første året, fra februar 2014, økte omsetninga med 12 prosent. Det viktigste er imidlertid at vi evnet å snu en flerårig negativ trend. Det var spenning knyttet til om resultatet kom som følge av «nyhetens interesse», men det synes som om framgangen faktisk forsterker seg. Til dette kommer at jobben slett ikke er over; merkevarebygging er et prosjekt som stadig må følges opp, sier Sunniva Nicolaisen som framholder at faktisk lønnsomhet er vel så viktig som vekst i omsetningen.

Ikke alt kan måles i tall, noe av suksessen for «Rørvik» baseres også på ren smak og kvalitet. Ved årets Norgesmesterskap for sjømatprodukt sikret ytternamdalingene tre av fire gull – det for fiskekarbonader, -kaker og fiskeboller.

«Rørvik» ut i verden

– Hva er så strategien for Rørvik Fisk videre?

– Vi er veldig ydmyke og forsiktig med å ta ordet suksess i vår munn. Det er nå halvannet år siden lansering av «Rørvik», og et tredje og neste steg handler om hele sortimentet vi gjennom Rørvik Fisk AS befatter oss med. Om lag 80 prosent av omsetninga, om lag 90 millioner kroner, er tradisjonelle fiskeriprodukt for utenlandsmarkedet. Trenden internasjonalt er at grossister og også sluttkunder hos for eksempel supermarkedkjeder vil vite mer om hvem som står bak produktene, og gjerne se gode historier om opprinnelsen. For oss gjelder det å få «Rørvik» med lengre ut – for eksempel når vi snakker om saltfisk i det spanske markedet, smiler økonomisjefen.

– Selv om vi har lyktes bra nasjonalt og på fiskemat, er jobben langt ifra sluttført. Vi må stadig henge i for nye steg i rett retning. Til det har vi Norges sjømatråd som en god partner, sier Nicolaisen som også framholder bevisst arbeid og samarbeid lokalt gjennom Matregionen som en viktig del av profilerings- og kvalitetsarbeidet.