Årets næringskvinne i Namdal

Marit Dille er Årets næringslivskvinne i Namdalen. Hun ble i ettermiddag hedret under den regionale næringskonferansen i Namsos i ettermiddag. SinkaBerg-Hansen ble kåret til Årets næringslivsaktør.Prisen ble overrakt av Namsos-ordfører Arnhild Holstad, som framhevet Dilles dynamiske lederstil og store kontaktnett som suksessfaktorer for den ytternamdalske utviklingskraften.

– På få år har Marit Dille bidratt til å løfte NYN, omstillingsprosjektet i Ytre Namdal, til å bli en særdeles viktig medspiller for næringslivet i regionen. Ikke bare har hun lykkes med å nå eiernes mål om å skape 250 arbeidsplasser i omstillingsperioden. Bedriftene som har deltatt i NYN-finansierte prosjekter har meldt tilbake at NYN har bidratt til 490 arbeidsplasser i god tid før omstillingen er over. I tillegg har Ytre Namdal-regionen for første gang passert 10.000 innbyggere, sa Holstad under overrekkelsen av prisen.

Marit Dille var tydelig glad for å bli satt pris på.

– Dette er en anerkjennelse for det vi har fått til i Ytre Namdal. Det er ikke bare min pris, men en pris jeg gjerne deler med alle som har bidratt i den positive utviklingen vi nå ser, sa Dille, som tidligere høst overlot styringen av omstillingsskuta til Ragnar Sæternes.

– Nå ser jeg fram til å bruke det jeg kan om utvikling og industribygging til å skape direkte tellende resultater – i næringslivet, sa Dille.

Årets næringslivsaktør

Sinkaberg Hansen AS ble årets næringslivsaktør.

– Bedriftens uttalte filosofi er at de ansatte er bedriftens viktigste ressurs og det er en attraktiv arbeidsplass med løpende rekruttering av nye medarbeidere, begrunner juryen.

– Vi er stolte over det arbeidet vi har gjort, og vår langsiktige tenking bærer frukter. Vi har mål om å vokse videre – og har tro på at vi skal greie det, sa Signar Berg-Hansen da han mottok prisen fra juryleder Olav Weglo.

I dag har bedriften 230 ansatte og har passert en milliard kroner i årlig omsetning. Bedriften har smoltproduksjon i Bindal, oppdrettsanlegg i Brønnøy, Bindal, Nærøy og Vikna og slakteri og videreforedlingsanlegg på Marøya.