Åpner for mer samarbeid

En todagers NHO-turné i Ytre Namdal åpner for tettere samarbeid om næringsutviklingen i regionen.Under besøket i Ytre Namdal tidligere denne uka fikk NHO-direktør Merethe Storødegård stifte bekjentskap med en rekke bedrifter og kompetansemiljøer i regionen. Regionrådet i Ytre Namdal, Kystgruppen, var vertskap for besøket.

– Fra vårt ståsted ser vi svært positivt på at NHO besøker Ytre Namdal. Både vi og NHO jobber aktivt og målrettet med næringsutvikling, sier Ragnar Sæternes, konstituert daglig leder i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN).

Til tjeneste for bedriftene

Ifølge Sæternes kan NYN og NHO dra gjensidig nytte av å utveksle informasjon og erfaringer.

– NYN har allerede et tett og godt samarbeid med enkelte bransjeorganisasjoner. Dette er et viktig verktøy i det arbeidet vi gjør for det lokale næringslivet. Besøket og møtene med de ulike bedriftene har brakt på bane flere momenter som det vil være naturlig at NHO og NYN har en god dialog på framover. Både NYN og NHO jobber for å utvikle et bærekraftig og offensivt næringsliv, sier Sæternes, som får støtte av NHO-direktøren.

– Arbeidet NYN gjør er viktig fordi de følger opp initiativene og bedriftene helt konkret. Høy kompetanse hos de ansatte i NYN bidrar til å finne de gode løsningene og mulighetene sammen med bedriftene, sier Merethe Storødegård.

Fikk full oversikt

Hun presiserer at NHO på ingen måte er ukjent med muligheter og utfordringer i det ytternamdalske næringslivet. Organisasjonen har tett kontakt med sine medlemsbedrifter og har også vært på besøk flere ganger tidligere.

– Nå satte vi av to dager for å skaffe oss et helhetsinntrykk av alt som skjer i regionen. Takket være Kystgruppen og NYN ble det laget et program som ga meg muligheten til å møte flere nystartede bedrifter og samtidig få oversikt over verdiskapingspotensialet som regionen har totalt sett. Det var også å sette av tid til de gode diskusjonene – hvem gjør hva – på helt konkrete oppfølgingssaker. På vegne av våre medlemsbedrifter i Ytre Namdal skal vi fortsette å være tett på og ikke minst følge opp viktige rammebetingelser – både i egen organisasjon og ikke minst i den store samfunnsdebatten, avslutter Storødegård.