Sopin på framtidas Matregion

Med SOPIN – Matfestivalen i Ytre Namdal markerte grønn og blå sektor felles ambisjoner, og kan bli en viktig innovasjonsarena for Matregionen.I 2015 spises mer enn 400 middager – i store deler av verden – med opphav i Matregionen. Sånt blir det festival av. Sist helg gikk historiens første blågrønne matfestival, SOPIN – Matfestivalen i Ytre Namdal, av stabelen på Kolvereid.

finne_arnstad
Prosjektleder Turid Hatling Finne (til venstre), her i samtale med Eli Arnstad, konsernbanksjef i Sparebank1 SMN og konfransier under fagseminaret.

– SOPIN har lyktes med å vise fram mangfoldet og mulighetene i Matregionen. Hovedmålet har vært å skape stolthet og identitet. Samtidig ser vi framover, på mulighetene og utfordringene som venter i årene som kommer. Jeg er svært fornøyd med at sentrale aktører fra både grønn og blå sektor har stilt helhjertet opp med matopplevelser, faglig innhold og praktisk gjennomføring, sier daglig leder i Prosesskompetanse AS Turid Hatling Finne. Hun har ledet prosjektet på vegne av arrangør Kolvereid Handelsstandsforening.

Festival for framtida

I løpet av den neste tiårsperioden skal matprodusentene i felleskap mer enn doble produksjonen, samtidig som viktige mål om bærekraft innfris. For å lykkes må regionen sikres ny kunnskap, god rekruttering og optimal utnyttelse av arealene.

LES MER: Dobler matproduksjonen

Festivalen innledet derfor med en egen rekrutteringsarena hvor 150 niendeklassinger fra Nærøy, Vikna, Leka og Bindal møtte matprodusentene og lærte mer om de mange mulighetene i grønn og blå sektor. I samarbeid med Sparebank1 SMN ble det også arrangert et eget fagseminar for landbruk hvor tematikken kretset rundt blågrønn teknologiutvikling og lokalmat som opplevelsesnæring.

rekrutteringsarena10
Elever fra Ytre Namdal VGS er framtidas mat-ambassadører fra Ytre Namdal. Under SOPIN serverte de kortreiste smakebiter.

– SOPIN viser at vi allerede er dyktige og har lyktes med mye. Men vi er avhengige av å være dyktige også i framtida. Derfor er jeg tilfreds med at SOPIN tar utgangspunkt i ambisjonene for Matregionen, og de utfordringene vi i fellesskap må løse. Gjennom å samle aktører fra grønn og blå sektor, leverandører, forbrukere og politikere legger festivalen til rette for nye ideer. SOPIN blir en viktig innovasjonsarena for den blågrønne Matregionen, sier Marit Dille, daglig leder i Nyskaping og utvikling i Ytre Namdal IKS (NYN).

Mersmak

Med både gourmetaften og stor matmartna på programmet, sørget festivalen for mersmak på kortreiste delikatesser blant matelskere fra hele regionen.

– I evalueringen tar vi med oss mange positive erfaringer. Samtidig har vi en klar formening om hvordan neste utgave kan gjøres enda bedre, sier Kjell Roger Schjelderup, prosjektansvarlig i Kolvereid Handelsstandsforening.

SOPIN – Matfestivalen i Ytre Namdal ble arrangert med økonomisk støtte fra NYN, Kystgruppen, Nærøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.