Lusa utfordrer Matregionens vekstmål de neste 10 årene

Lakselusa utfordrer vekstambisjonene i Matregionen. Næringsaktørene er offensive og tar selv en rekke grep. Men de trenger hjelp fra kommunene, mener Ragnar Sæternes i NYN IKS.RagnarSæternes
Ragnar Sæternes.

Mens lusetallene i resten av landet har pekt riktig vei – nedover – i sommer, sliter oppdretterne i Matregionen. Mette Moen i Mattilsynet er bekymret.

– Vi ser veldig alvorlig på situasjonen. Det er verre i år enn tidligere. Dersom de ikke klarer å slakte ut raskt vil de bli kandidater for midlertidig tilbaketrekking av MTB (maksimalt tillatt tonn laks per konsesjon, journ. anm.), uttalte Mette Moen i Mattilsynet til Kyst.no før helga.

Stor innsats fra næringa

I august ga Mattilsynet pålegg om utslakting til over halvparten av slaktefisklokalitetene i region Midt, som har fisk utsatt i 2014.

– Lakselusa er i dag den desidert største trusselen mot ambisjonene om å doble regionens matproduksjon fram mot 2025, sier FoU-koordinator Ragnar Sæternes i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN).

Samtidig peker han på at oppdrettere og leverandører i Matregionen jobber aktivt og tett med verdensledende kunnskapsmiljøer for å løse problemet.

– Gjennom de siste årene har NYN bistått ved utvikling av ny teknologi som mekanisk avlusing og forebyggende teknologi som ultralyd, luseskjørt og systemer for undervannsfôring. Både oppdrettere og leverandører tar nå i bruk disse nye verktøyene, samtidig som enda flere er under utprøving, forteller Sæternes.

Les mer om enkeltselskapenes lusestrategier på kyst.no.

Arealer svært viktig

I tillegg til teknologiske løsninger, samarbeider oppdrettsselskapene også for å øke tilgjengeligheten på lusespisende rensefisk. I samarbeid med både kunnskapsmiljøer og myndigheter, arbeides det også aktivt for å koordinere både transport- og slaktekapasitet.

Ragnar Sæternes mener næringa gjør alt den kan for å løse luseproblemene. Han er klar på at det også trengs bidrag fra det offentlige.

– Lusesituasjonen demonstrerer viktigheten av å få på plass gode og helhetlige regionale arealplaner, som avklarer arealbruken mellom ulike næringer og interessenter. Vi trenger også mer kunnskap om strøm og andre forhold som påvirker lusesmitte. Viktigere enn økte arealer til oppdrettsnæringa er det kanskje å få på plass riktige arealer til gitte tidspunkt. Slik kan vi legge større områder brakk samtidig, et viktig tiltak i lusekampen, sier Sæternes.