Kortreist action gir vekst og bolyst

En spennende opplevelsespakke for skoleungdom basert på den storslagne naturen i Ytre Namdal, kunne det vært noe? Nå blir tilbudet en realitet!Gjennom pilotprosjektet «Action i fjæra» har bedriftsnettverket bestående av Explore Ytre Namdal, Buøy Gård og Kolvereid Familiecamping utviklet et eget konsept for skoleelever basert på kortreiste og sjønære opplevelser.

– Stikkordene er ytternamdalsk kulturhistorie, mat og naturopplevelser. Til sammen utgjør dette en attraktiv produktpakke som vi har tilpasset til barn og ungdom, sier Christian Haugerøy, daglig leder i Explore Ytre Namdal og prosjektansvarlig for «Action i fjæra».

Åpner regionen for nye kunder

– De fleste skoleklasser har én eller flere klasseturer, gjerne ved endt barneskole og ungdomsskole. En fellesnevner ved slike turer er at de er foreldreorganiserte og at de i all hovedsak går til destinasjoner utenfor vår egen region. Åre, Oslo og ulike aktivitetsleirer i Midt-Norge er populære reisemål. Vi i Ytre Namdal har ikke greid å utnytte dette potensialet. Aktørene har hver for seg ikke hatt kapasitet og ressurser til å tilby og markedsføre tilfredsstillende og spennende nok opplevelsestilbud for slike grupper, sier prosjektleder Turid Hatling Finne i Prosesskompetanse AS.

Gjennom nært samarbeid med klassekontaktene ved Kolvereid skole gjennomførte bedriftsnettverket en pilot-tur da sjuendeklassingene ved skolen skulle avslutte skoleåret før sommerferien. Utflukten og de innlagte aktivitetene ble en kjempesuksess! Et stort flertall av barna og de voksne som var med på piloten svarte i den etterfølgende markedskartleggingen at de vil anbefale opplegget til andre.

IMG_1290
Sjuendeklassingene ved Kolvereid skole var prøvekaniner da det nye konseptet ble testet ut på tampen av forrige skoleår. Konklusjon: Suksess!

– Det er viktig å ha godt planlagte aktiviteter på slike produktpakker. Vi tilbyr grottetur, tur med RIB, kajakkpadling og en hel rekke morsomme samarbeidsøvelser. I tillegg sikrer samarbeidet at vi også kan tilby kortreiste matopplevelser av høy kvalitet, sier Haugerøy.

Både etableringen av bedriftsnettverket og piloten er støttet økonomisk av Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN IKS).

– Støtten fra NYN har bidratt til trøkk og fortgang i utviklingsarbeidet, understreker Haugerøy.

Samarbeid for vekst og bolyst

Nå starter arbeidet med å bygge videre på de positive erfaringene fra pilotprosjektet. Trioen skal utarbeide flere actionfylte og sjønære aktiviteter, etablere egne aktivitetssteder i distriktet og skjerpe samarbeidet om mat, overnatting og opplevelser.

– Et godt reiselivsprodukt inneholder alle disse faktorene. Alene er hver enkelt av oss for liten til å kunne tilby en totalpakke, som er det kundene ønsker. Gjennom prosjektet har vi dessuten fått testet ut hverandres kompetanse og erfaring i det regionale reiselivsmarkedet. Vår konkusjon er at vi står sterkere sammen, sier Haugerøy.

Marit Dille, daglig leder i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS. Foto: Torkil Marsdal Hanssen
Marit Dille, daglig leder i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS. Foto: Torkil Marsdal Hanssen

Reise- og opplevelsesnæring er ett av fire satsingsområder i NYNs omstillingsarbeid.

– Jeg er svært positiv til at reiselivsbedriftene i regionen utnytter nye markedsområder gjennom å samarbeide. For å nå målene for reiselivet er det viktig å legge til rette for erfarings- og kunnskapsutveksling. «Action i fjæra»-prosjektet gir bedriftene flere bein å stå på, samtidig som deltakerne i prosjektet fremmer bolyst og entusiasme blant morgendagens arbeidstakere, sier NYN-leder Marit Dille.