De årlige evalueringene av NYN IKS har så langt vist positiv utvikling. Daglig leder Marit Dille er klar for NYNs siste programstatusvurdering før omstillingsprogrammet avsluttes neste sommer.

God, målrettet og profesjonell omstilling

Innovasjon Norge skal på ny gå Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) etter i sømmene. Fjorårets statusvurdering konkluderte med at NYN er i ferd med å nå målene for omstillingsarbeidet.Siden NYN tok fatt på omstillingsarbeidet i 2010, har Innovasjon Norge årlig kontrollert resultater og framdrift i forhold til hovedmålene for omstillingen. I fjor konkluderte programstatusvurderingen med at NYN «er på god vei til å oppfylle det overordnede målet om å bidra til etablering av brutto 250 lønnsomme arbeidsplasser, styrke verdiskapingen og bidra til positiv utvikling i regionens folketall».

Fornøyde eiere

Samtidig uttrykte vurderingsteamet bestående av omstillingsledelsen, Innovasjon Norge og en ekstern prosesskonsulent, med at «NYN arbeider meget godt, målrettet og profesjonelt».

– NYN har tatt en aktiv og proaktiv rolle i omstillingsarbeidet i regionen, og da er det ekstra givende for eierne å involvere seg i vurderingsprosessen. Slik skal og bør det være, sier ordfører Steinar Aspli, som leder representantskapet i NYN.

Representantskapet tilsvarer generalforsamlingen i et aksjeselskap. Eierne av NYN – Nærøy, Vikna og Leka kommuner – utgjør representantskapet.

Omstillingen har vært gunstig

Den kommende programstatusvurderingen gjennomføres 1. oktober, og blir den siste underveisevalueringen før omstillingsprogrammet avsluttes sommeren 2016.

– Ytre Namdal som region er blitt mer robust enn tidligere. Programstatusvurderingene viser at det har vært gunstig for Ytre Namdal å ha hatt tilgang på de midlene og ressursene som et omstillingsprogram gir, sier NYN-leder Marit Dille.