Etablereropplæring i Namdalen

Har du en gründer i magen og lurer på om du skal ta det store spranget?Har du en idé du vil ha hjelp til å teste ut?
Ønsker du å drive egen bedrift?

Etablereropplæringen i Nord-Trøndelag skal gi alle anledning til å skaffe seg informasjon og kompetanse om etablering av egen virksomhet med utgangspunkt i egen forretningsidé.

Kurset består av fire fagsamlinger à to kursdager. I tillegg får hver deltager individuell rådgiving mellom fellessamlingene, for å utvikle egen forretningside, og mulighet for lokal oppfølging etter endt kurs.

Fullført kurs er ment å gi konkrete resultater for hver enkelt deltaker, og et godt grunnlag for å avklare og arbeide videre med virksomheten eller ideen din. Kursbeviset fra Innovasjon Norge er dokumentasjon på fullført opplæring.

Alle forelesere har lang erfaring på ledelsesnivå og arbeider med utvikling av gründere til daglig.

Arrangør: Leiv Eiriksson Nyskaping AS

Fagsamlinger:
• Oppstart 28. og 29. oktober
• Dato kommer
• Dato kommer
• Dato kommer

Kurssted: Bestemmes etter hvor de fleste deltakerne er fra.

Egenandel: 1000,-

Mer info og påmelding.
Kontaktperson: Camilla Krogh Jørgensen, camilla.krogh.jorgensen@len.no

Gjennom opplæringsprosessen vil du få viktig støtte til:

 • Klargjøring av forutsetninger for egne muligheter og planer.
 • Utvikling av egen forretningsidé og målsettinger.
 • Etablere en god forretningsmodell basert på Osterwalders Business Model Canvas (BMC).
 • Utarbeide forretningsplan, inkludert økonomiske vurderinger og budsjett.
 • Trening i å presentere forretningsidéen og forretningsmodellen din overfor et panel.
 • Du får generell innføring i forretningsdrift, budsjettering, investering og finansiering
 • Du får informasjon om finansieringsmuligheter og tilgang til foredrag fra for eksempel lokale banker, investeringsfond, lokale næringsfond, Innovasjon Norge, Skatteetaten osv.
 • Du skal videreutvikle din egen forretningsidé og finne din egen forretningsmodell.
 • Du skal videreutvikle og forsterke din egen personlig gjennomføringskraft.
 • Vi vil at prosjektet ditt skal bygges på sunne forretningsmessige prinsipper.
 • Vi vil holde sterkt fokus på markeder og hvilke verdier du skal skape for kundene.
 • Vi er opptatt av at du skal ha best mulig kompetanse til veien videre.
 • Vi vil støtte og løfte fram deg som gründer og hjelpe deg til å bli sterkere!