Går av som omstillingsleder, Ragnar Sæternes konstituert

Marit Dille går av som leder for det regionale utviklingsselskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS. Ragnar Sæternes er ny, konstituert daglig leder.RagnarSæternes
Ragnar Sæternes er konstituert som daglig leder for NYN IKS fra 1. oktober.

Marit Dille har siden 1. februar 2012 vært daglig leder for Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN), det interkommunale utviklingsselskapet som i snart seks år har forvaltet det regionale omstillingsprogrammet for Nærøy, Vikna og Leka. Ett år før programmet avsluttes, orienterte Dille i dag styret om at hun nå går av som daglig leder.

Sæternes konstituert

Styret tar oppsigelsen til etterretning, og konstituerer Ragnar Sæternes som daglig leder. Han overtar den formelle ledelsen av NYN allerede fra 1. oktober. Styreleder i NYN IKS, Tor Henning Jørgensen, sier at styret mottok oppsigelsen med beklagelse.

Tor Henning Jørgensen er styrelder i NYN IKS.
Tor Henning Jørgensen er styrelder i NYN IKS.

– Vi er meget godt fornøyd med den jobben Marit Dille har gjort for selskapet. Hun har vært riktig kvinne på rett sted og til riktig tid – både for NYN og Ytre Namdal, sier Jørgensen.

Han understreker at styret har forståelse for at Dille nå ønsker seg nye utfordringer. Dille selv understreker at det ikke ligger noen dramatikk bak oppsigelsen. Når hun forlater NYN, er det for å jobbe med utviklingsoppgaver for Mekon AS. Nærøy-bedriften utvikler robotløsninger for sjømatnæringen.

Riktig tidspunkt

Dille blir værende i NYN som seniorrådgiver en periode framover. Styret avventer prosess rundt rekruttering av ny daglig leder, inntil det er gjort avklaringer med eierkommunene rundt organiseringen av det framtidige næringsarbeidet i Ytre Namdal. Jørgensen og avtroppende daglig leder er enige om at timingen for lederskiftet i NYN er god.

– Målene for omstillingsarbeidet, 250 arbeidsplasser og befolkningsvekst, er realisert. Vi står ved et veiskille. Regionen har tydelige vekstambisjoner fram mot 2025, og kommunene i Ytre Namdal skal framover drive sitt næringsarbeid regionalt. Det er naturlig at hun eller han som skal lede det framtidige utviklerkorpset, også er sentral i oppbyggingsfasen, mener Marit Dille.

Kan skilte med gode resultater

Med til sammen 37 millioner offentlige kroner i omstillingsprogrammet, har NYN hatt oppdraget med å oppfylle kommunenes mål om å sikre og skape 250 arbeidsplasser i løpet av omstillingsperioden. I den årlige programstatusvurderingen som Innovasjon Norge gjør av alle omstillingsprogram, kan NYN vise til at sysselsettingsmålet er nådd. Bedriftene som har fått støtte, har selv innrapportert at 497 jobber er skapt eller sikret gjennom NYN-støttede utviklingsprosjekter.

Også målet om å snu en negativ befolkningsutvikling er nådd. Regionen passerte for første gang i år 10.000 innbyggere. På drøyt fem år har regionen vokst med nær 3,5 prosent.