Ungdom søker lokal sjømatnæring

Når ungdom bys tilrettelagt praksis innen sjømatnæringa, høstes gode resultat. Rapporten fra prosjektet som startet i 2012 og hvor 35 bedrifter har vært involvert, viser det. Med rekordsøkning til utdanningsløp i Ytre Namdal forlenges nå innsatsen i ytterligere to år.– Sjømatindustrien er svært viktig for Ytre Namdal og Bindal. Og ikke minst skal spekteret virksomheter med stor verdiskaping og høy sysselsetting vokse kraftig inn i framtida. Derfor gjelder det å holde fast på omdømmearbeid og rekruttering av nye motiverte medarbeidere.

Det melder Gøril Rasmussen og Halvor Mortensen, henholdsvis prosjektleder og –ansvarlig for tiltaket «Individuell tilrettelagt praksis for elever innen sjømatnæringen»; forkortet til IPS.

Prosjektet startet på nyåret 2012 og ble avsluttet nå i sommer. Samlet er 4,1 millioner kroner lagt på bordet for å gi elever på de videregående studieretningene naturbruk, akvakultur, fiske og fangst og restaurant- og matfag godt tilrettelagt praksis og innføring i ulike sektorer av sjømatnæringa.

Samlet har årskull på om lag 70 elever siden 2012 blitt tilbudt en variert meny aktiviteter og tiltak, finansiert i samarbeid mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune, NHO, NAV, NYN og lokale sjømataktører).

Stor søkning til utdanning

– Økt tilfang av lokale ungdommer som vil satse på utdanning og karriere innen «blå sektor» var et hovedmål. Status foran høstens skolestart er at vi har tidenes søkning til de to lærestedene Ytre Namdal og Val videregående skole, sier Mortensen og Rasmussen.

For eksempel har hele 50 unge søkt akvakultur ved Val videregående, mens også naturbruk ved YNVS har meget god søkning.

– Spesielt ser vi at ungdom fra Vikna har fått øynene opp for hva som ligger av muligheter innen bredden og dybden av sjømatnæringer, sier prosjektleder Rasmussen.

For å gi flest mulig god tilnærming på hva de ulike grenene innen sjømatnæringa har å by på, er det også flere dedikerte samlinger med fokus på marine næringer og sjømat. Bedriftsbesøk er alltid nyttig og som bilde på variasjon og bredde i oppgaver, kan det vises til at bare en enkelt aktør som fabrikken/slakteriet til SinkabergHansen AS på Marøya har over 25 ulike fagstillinger.

– Resultatet fra IPS-prosjektet er at vi ser konkrete tall på høyere motivasjon i elevmassen for lokale næringsaktører. Videre er rådgiverkorpset i grunnskolen oppdatert på muligheter og karrierevalg, samt at det viktige samarbeidet mellom skole/bedrift er ytterligere styrket, framholder Gøril Rasmussen.

Folk og kompetanse

NYN IKS har vært en viktig bidragsyter til etableringen av IPS-prosjektet. Med visjonen om at matregionen Ytre Namdal innen 2025 skal vokse med 1.000 varige arbeidsplasser, videreføres prosjektet nå i ytterligere to år. Totalt legges 2,8 millioner kroner i potten fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, Opplæringskontoret for fiskerifag i Nord-Trøndelag, de to videregående skolene og Kystgruppen – Ytre Namdal regionråd.

Fokus i fortsettelsen er at kontakten med den enkelte bedrift skal bli enda tettere, slik at ungdom blir kjent med mulighetene og får oversikt over interessante karriereveier.

– Ikke bare byr sjømatindustrien på høyst varierte oppgaver, for ungdom og nye arbeidstakere er det interessant at utvikling av teknologi og utstyr pågår for fullt. Derfor vil vi i prosjektet fortsatt prioritere samarbeidet skole/bedrift. Individuelt tilpassede praksisplasser er en viktig del av sluttproduktet. Tettere formidling mot rett yrkesvalg skal også forebygge frafall. Vi er bevisst på at «sjøen ikke er for alle» – og at de som engasjeres i et løp innen marine næringer skal oppleve god mottakelse og rettledning, sier Halvor Mortensen.

Målet med det forlengede prosjektet er å få på plass en varig struktur som ivaretar behov og ønske for rekruttering til sjømatnæringen. Til dette hører en permanent og god kobling mellom skoler, utdanningstilbud og næringsliv i regionen.