Styrker bærekraft i blå sektor

Abelvær Slip AS har etter siste oppgradering kontroll på alt av avfall og løse partikler. Daglig leder Frank Eddy Wahl retter foretakets virke inn mot fortsatt vekst og bærekraft i den omfattende blågrønne matregionen Ytre Namdal.Forebygging av sykdom i gitte situasjoner er en faktor som havbruksnæringa tar på stort alvor. Det samme gjelder praktisk håndtering av smitte. Det ved så vel mistanke, som konkrete tilfeller av sykdom og tilhørende risiko for spredning.

– Anlegget og slipen er nå oppgradert i enda sterkere grad for å samle opp ulike substanser. Alt av spylevann med tilhørende element fra bunnstoff og andre fine partikler holdes under kontroll i egne tanker, forteller Wahl som er daglig leder ved slippen strategisk plassert ut mot Folla i sør.

Etter vask og oppsamling i egne kar rår Wahl og hans medarbeidere over flere muligheter. Et valg er å la fullstendig desinfisert vann renne av til sjøen. Et annet er å samle opp nøytraliserte biologiske substanser for videre behandling.

Isolert utstyr, «ren» sone

– I samarbeid med Lars Skagemo (Skagemo Maritime Consultancy AS) og med økonomisk støtte fra NYN er det utarbeidet logistikkplaner og prosedyrer for ulike oppgaver og prosesser, sier Wahl.

Det betyr ikke minst organisert håndtering av alt fra biologisk materiale til grovavfall i forbindelse med slipsetting. I det tilknytta verkstedet er det etablert «ren» sone, som blant annet innebærer at alt av materiell for vask og rens oppbevares i egne kontainere. Det samme gjelder klær og diverse utstyr som nyttes i forbindelse med rengjøring og desinfisering av båter, ulike fartøy og materiell innen både fiskeri- og havbrukssektoren.

– Samlet er slipen nå i stand til å håndtere et bredt spekter utfordringer innen rengjøring og tiltak for å hindre mulig smitteoverføring. Vi ser på Abelvær slip som et bra verktøy for å håndtere påkommende utfordringer innen Matregionen Ytre Namdal, framholder Wahl.

Årene 2008 til 2010 bød på adskillige utfordringer for etableringen med sykdomstrussel og pågang av varierte fartøystyper. Situasjonen bare understreket behov for oppgradering, prosedyrer og godt fungerende utstyr for å være rustet i møte med det reelle driftsbildet.

Marked i endring

– I dag opplever jeg at markedet er i fortsatt endring. Det blir relativt mindre fiskebåter, samtidig som spekteret oppdrettsfartøy utvides. Derfor må også slipen omstilles; konkret ved at det kommer på plass ulike vogner. I øyeblikket er det mulighet for å sette opp konstruksjoner med bunnflate 10 ganger 30 meter, forteller Frank Eddy Wahl.

Mens kapasiteten for mer tradisjonelle båtskrog er på drøye 40 meter. Per i dag er daglig leder Wahl eneste fast tilsatte ved Abelvær Slip. I intensive perioder styrkes bemanningen med et antall tilkallingsarbeidere, samt at foretaket for tida også har en praksiskandidat utplassert via NAV.