Sammen i dybden for bedre fôring og økt velferd

På lag med lure trøndere går globale AKVA group i dybden med fôring. Foruten bred markedsføring, får Nærøysund Aquaservice omfattende testing og naturlig videreutvikling av løsningen som miljøet i Ytre Namdal har søkt patent på.TRONDHEIM: Prosjektleder Trude Olafsen i AKVA group og daglig leder Brynjar Karlsen i Nærøysund Aquaservice presenterte under Aqua Nor det nye utviklings- og forretningssamarbeidet.

– For AKVA group betyr avtalen om undervannsfôring veldig mye. Vi får tilgang til en smart, god og ikke minst teknisk robust løsning. Dette kombinert med gode testresultat så langt, gjør at vi ser stort potensial både innen mer optimal fôring og bedret fiskehelse, sier Olafsen.

Nedtur for lusa…

AKVA Subsea Feeder, navnet som løsningen nå markedsføres under, er i utgangspunktet testet hos oppdrettsselskapet SinkabergHansen nord i Trøndelag. De innledende testene viser både god tilvekst og ditto fiskevelferd ved at lusepåslaget er redusert.

Erfaringene viser at laksen kretser rundt utfôringspunktene sju meter under havflaten, og ikke minst er det av stor betydning at nødvendig mengde fôr, opp mot cirka 50 kilo i minuttet, med god spredning blir distribuert i hver merd. En syklon med flyteelement i merden er sentral i utfôringen. Den underliggende riggen sprer fiskefôret fra 12 separate enheter i en omkrets på om lag 17 meter.

Erfaringene så langt viser enkelt vedlikehold og at det ikke er nødvendig med fuglenett.

– Selv om systemet per i dag fungerer bra, anser vi dette som første generasjon. Mer omfattende testoppsett på lokaliteter både i Nord-, Midt- og Sør-Norge vil dokumentere tilvekst, adferd og fiskehelse, sier prosjektleder Olafsen som legger til at utprøvningen vil skje i kombinasjon med bruk av undervannslys som ikke fremmer kjønnsmodning.

Omfattende testprogram

– For å ivareta objektiviteten vil testene bli utført i samarbeid med en forskningsinstitusjon, samtidig som resultater og dokumentasjon vil bli gjort offentlig tilgjengelig, framholder Trude Olafsen.

Oppfatningen både regionalt hos Nærøysund Aquaservice og i AKVA group er at undervannsfôring på ingen måte vil være noen døgnflue.

– Derfor er det meget positivt og interessant at vi har kommet i inngrep med en så stor og seriøs industriell partner. Lokalt i Ytre Namdal kan dette gi både teknologisk utvikling og ikke minst arbeidsplasser, sier daglig leder Brynjar Karlsen i servicebedriften med per i 26 medarbeidere innenfor ulike fagområder.