Anbefaler kommunalt eierskap

Kommunene bør eie utviklingsselskapet som skal videreføre det regionale næringsarbeidet i Ytre Namdal etter at omstillingsperioden er over i 2016. – Den regionale næringsstrategien forplikter oss alle til å samarbeide om å nå vekstambisjonene, mener rådmennene i Ytre Namdal.Nærøy, Vikna og Leka kommuner, som eier omstillingsselskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN), møtte torsdag regionens næringsutviklingsapparat for å diskutere framtidens næringsarbeid etter at omstillingsprogrammet er ferdig sommeren 2016.

– I omstillingsperioden har vi hatt omforente strategier og høstet positive erfaringer med regionalt næringsarbeid. For kommunene er det viktig å opprettholde det regionale arbeidet, og sikre at regionens næringsliv får den hjelpen de trenger for å utløse sitt vekstpotensial, sier Arnt Wendelbo, rådmann i Nærøy.

Må tenke annerledes

Næringslivet har pekt på kunnskap, infrastruktur og rekruttering som de viktigste samarbeidsområdene for å nå tiårsmålene om dobling av matproduksjonen, økt førstehåndsverdi av mat fra 3 til 8 milliarder kroner, 1.000 nye arbeidsplasser og en befolkningsvekst på minst 2.000 personer.

– Når omstillingsperioden er over, har vi ikke lenger 6 millioner kroner årlig til utviklingsprosjekter. Vi må tenke annerledes, og bli enda dyktigere til å utnytte det ordinære virkemiddelapparatet. Dette krever dyktige hjelpere i regionen, sier Wendelbo.

Kommunene vil samordne

Rådmennene ønsker at kommunene tar ansvar for å samordne og utvikle et hjelpeapparat som er tilpasset regionens næringsstrategi.

– I en startfase kan det være riktig at dette utviklingsselskapet er heleid av kommunene, sier Arnt Wendelbo og rådmannskollega Roy H. Ottesen i Vikna.

Dette er i samsvar med styret i omstillingsselskapet NYNs anbefalinger.

– Jeg er glad for at kommunene ønsker et fortsatt sterkt eierskap til regional næringsutvikling. Det gir oss det nødvendige grunnlaget for å utvikle det kunnskapsmiljøet Ytre Namdals bedrifter trenger for å nå vekstmålene, sier daglig leder Marit Dille i NYN.

Vil bli utviklingspartner

Rådmennene mener videre at samordningen av de øvrige private og offentlige utviklingsaktørene bør styres av det interkommunale utviklingsselskapet, i henhold til lov om offentlige anskaffelser og strategiske føringer i den regionale næringsstrategien.

Daglig leder i Prosesskompetanse AS, Turid Hatling Finne, er fornøyd med at kommunene ønsker å ta styringen og eierskapet i det regionale næringsarbeidet.

– Kommunene er regionens viktigste tilretteleggere for næringsutvikling. Det er naturlig at kommunene tar en klar lederrolle gjennom eierskap. Vi ønsker å tilby vår spisskompetanse som partner i det regionale utviklingsmiljøet, sier Finne.