Matregionen viser sin utviklingskraft

Aktivitet og forventning i skjønn forening. Havbruk lever og leverer – og Ytre Namdal er i høyeste grad med. Det vises på næringens høydepunkt på 700 dager: Velkommen til Aqua Nor 2015!– Under fanen «Namdal Aqua» samles 38 aktører og foretak fra regionen på egen stand. En synlig og ikke minst veldig interessant og faglig kompetent felles delegasjon.

Det melder koordinator Ragnar Sæternes fra NYN i forkant av at Aqua Nor 2015 blåses i gang. På vegne av et samlet regionalt havbruksmiljø har Sæternes klare forventninger til de kommende messedagene tirsdag til fredag, som det altså er to år, drøye 700 dager, til neste gang.

Parallelt med at den internasjonale deltakelsen er rekordstor, er næringa i stor endring. Det handler om teknologi, løsninger og struktur. Og det åpner rike muligheter for leverandørindustrien på alle nivå, sier Sæternes.

Samtidig med skyhøy omsetning, er situasjonen denne: Fôret skal bli stadig bedre, lusa borte, fisken friskere, båtene større, utstyret mer avansert og effektivt. Og midt i alt skal folkene som opererer næringa ivaretas på en god måte.

Kontakter alfa og omega
Deltakelsen fra Namdal viser at tilstedeværelse teller når hele den internasjonale havbruksindustrien setter hverandre i stevne.

– Kontaktnett og det å fange signaler tidlig blir viktig når utviklingen i næringa skjer så raskt som den gjør. At den oljeindustrien sliter, samtidig som havbruk både har stort potensial og behov areal og teknologi, gir en spennende effekt. Årets oppdrettsmesse vil ganske sikkert bringe et variert utvalg av nyvinninger og nyheter, spår Ragnar Sæternes.

Det er hans bestemte inntrykk at «namdalsmiljøet» blir lyttet til.
– Oppdretterne i vår region er flinke og har et godt renommé. Samtidig har tjenesteleverandører og utviklere av ny teknologi gode vilkår i samspill med denne gruppen. Namdalen har ikke de største aktørene – men stor bredde og høy kvalitet.

Foruten messehallene vil det flytende utstillingsvinduet i Skansen bli viktig under årets messe. Sæternes håper at samtlige deltakere under Namdal Aqua knytter nyttige kontakter og forretningsforbindelser.

Gjennomsiktig – og steintøft
Til tross for at den nasjonale industrien er stor i omsetning og potensial, så er næringa gjennomsiktig i den forstand at de fleste kjenner «hvem som er hvem» i havbruks-Norge.
Derfor er det ifølge Ragnar Sæternes viktig å vise ansikt, holde tritt med utviklingen – og ikke minst være leveringsdyktig innenfor sitt kompetansefelt.

– Potensialet innen havbruk gjør at optimismen generelt er høy. Samtidig kommer konkurransen til å bli mer og mer spisset. Fokus på, og krav til, teknologi øker jevnt. Med tanke på at havbruk i bunn og grunn er en syklisk næring, er det avgjørende å kunne prestere på topp hele tida for å opprettholde regional slagkraft og valgmuligheter, framholder Ragnar Sæternes.

Sammen med resten av Trrøndelag
Trøndelag er tungt representert under Aqua Nor, og har den desidert største standen på verdens viktigste havbruksmesse.

– Ei viktig messe for ei næring i sterk vekst, sier fylkesråd for regional utvikling, Terje Sørvik.

På standen vil du i tillegg til næringsaktører og leverandørindustri møte representanter fra de ulike kystkommunene og få oppleve smaken av sjømat fra regionen. 19.august gjennomføres den tradisjonsrike Trøndelagskvelden på Royal Garden.

Du bør også ta turen innom Skansen havn der det ligger en liten armada av nyutviklede fartøy som er tilpasset den økte størrelsen på den trønderske havbruksnæringa.

Namdalske deltakere Aqua Nor 2015:
Anteo AS, AS Viplast, DBC Consultancy AS, Eidshaug Rederi AS, Elcom AS, Emilsen Fisk AS, Ivan Ulsund Rederi AS, Vikna Næringsforening, KB Dykk AS, Lauvøya Marina AS, Mekon AS, Midt-Norsk Havbruk AS, Moen Marin AS, Moveo AS, Namdalshagen, NAVY Rørvik AS, Nils Williksen AS, Nord-Trøndelag Havn – Rørvik, Norsk Fisketransport AS, Norsk Oljelaboratorium AS, NorseAqua AS, NYN IKs, Nærøysund Aquaservice AS, Oppdretternes Miljøservice AS, Prosesskompetanse AS, Rørvik Fisk & Fiskmatforretning AS, Salmonor AS, Sandnes Transport og Terminal AS, Sikkerhetssenteret Rørvik AS, SinkabergHansen AS, Sonic Norway AS, Sæternes Transport AS, Val FoU, Val videregående skole, Viteq AS, Ytre Namdal regionråd – Kystgruppen, YN Terminalen AS, Ytre Namdal videregående skole.

Aqua Nor arrangeres annethvert år i Trondheim. De siste årene har messen samlet 15-20.000 besøkende fra mer enn 50 nasjoner. 400 utstillere representerer over 600 produsenter og leverandører fra hele verden. De byr på nyheter fra forskning, teknologi, fôr, fiskehelse, kvalitetskontroll, utdannelse, fiskesortering, utstyr, lagring, finansiering, oppdrettersamarbeid, foredling, emballering, miljøsikring og distribusjon.