Look to Ytre Namdal!  

Landets fiskeriminister er enig med næringsråd Terje Sørvik i Nord-Trøndelag, når han anbefaler havbruksnæringen å se til Ytre Namdal.



Mer enn 500 utstillere fra 27 nasjoner viser seg denne uka fram på verdens største havbruksmesse i Trondheim, Aqua Nor. Den aller største standen har Trøndelagsfylkene, under sitt oransje banner, Aqua Trøndelag. Og mest oppmerksomhet er det ytternamdalingene som får…

Du ser dem sjelden samlet, men på Aqua Nor står treffer du nærmere 40 enkeltaktører fra Ytre Namdal på samme stand! Foto: Torkil Marsdal Hanssen
Du ser dem sjelden samlet, men på Aqua Nor står treffer du nærmere 40 enkeltaktører fra Ytre Namdal på samme stand! Foto: Torkil Marsdal Hanssen

En armada av nyutvikling

Fylkesråd Terje Sørvik sto for den offisielle åpningen av Aqua Trøndelag-standen i dag, sammen med sørfylkets fylkesordfører Tore O. Sandvik. Ytternamdalingen Sørvik var i sin tale åpen på at han er stolt av innovasjonskraften nettopp Ytre Namdal viser fram på Aqua Nor i år.

– Jeg vil anbefale alle som besøker årets messe å ta seg en tur ned på Skansen havn, der det ligger en liten armada av nyutviklede fartøy – samt verdens hittil største fôringsflåte – som er tilpasset framtidas havbruksnæring som vil kreve større fartøyer som også kan operere lenger til havs, sa Sørvik.

Skryt fra ministeren

En rekke prominente gjester fra det offentlige og fra havbruksnæringa overvar fylkesrådens tale, hvor han i tillegg til utstyrsinnovatørene som inngår i klyngen rundt Moen Marin Group også pekte på at Ytre Namdal i dag har landets tredje største brønnbåtflåte.

Norges forskningsråd presenterte for øvrig sitt nye forskningsprogram for havbruksnæringen, HAVBRUK 2, i dag. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) delte også ut navngitt ros til ytternamdalinger i sin tale til norske havbruksforskere.

– Når SinkaBerg-Hansen nå prøver ut lukkede merder i sjø, og opplever forbedret vekst og ingen lus, er det et konkret eksempel på forskning som virker, sa Aspaker, som lover økt satsing på havbruksforskning – og ikke minst næringsrettet forskning. Før statsbudsjettet legges fram i oktober, lanserer statstråden sin såkalte Marine Masterplan.