Hvor går veien?

Politikere og næringsliv samles for å diskutere utfordringer og muligheter når Vegkonferansen 2015 går av stabelen 24. august. Meld deg på i dag!Veiforbindelsene i Midt-Norge som står i fokus når Vegforum Trøndelag inviterer til Vegkonferansen 2015 24. august 2015 på Hell. I løpet av konferansen belyses veienes rolle i trøndersk verdiskaping. Tett på kommune- og fylkestingsvalget utfordres også politikerne til å vise ambisjonsnivået på transportfronten.

Program for Vegkonferansen 2015 finner du nederst i denne artikkelen. Meld deg på innen mandag 17. august.

Hvert år transporteres det 465 000 tonn varer langs fylkesveiene i Ytre Namdal. Det tilsvarer 19 000 fullastede vogntog – 52 stykker daglig. I 2025 vil det årlige transportbehovet ha steget til 870 000 tonn – mye takket være store vekstambisjoner for Matregionen Ytre Namdal.

LES MER: Dobler matproduksjonen

Vegforum Trøndelag samler 13 organisasjoner som samlet representerer 60 000 årsverk og en omsetning på 60 milliarder kroner. Organisasjonen har som mål å legge til rette for økt satsing på vei i Trøndelag gjennom økt å samle næringsliv og politikere rundt felles samferdselprioriteringer.

– Det er åpenbart at en økt og mer helhetlig satsing på veinettet fra Ytre Namdal og Bindal til E6 vil gi regionen et mer effektivt transportnett. Skal vi få gjennomslag for våre ambisjoner er det viktig at vi samler oss rundt de sentrale målsettingene for fylkesveinettet inn og ut av regionen. Vegkonferansen 2015 er en svært viktig arena som utvikler og samordner landsdelens strategier på transportfronten, sier daglig leder i NYN Marit Dille.

Gjennom Regionalt Infrastrukturprosjekt i Ytre Namdal (RIPYN) er fylkesveinettet fra Ytre Namdal og inn mot E6 analysert inngående. Konklusjonen er at dagens veistandard utgjør en betydelig flaskehals for alle som er avhengige av å få varene sine effektivt ut på markedet. I sitt forslag til handlingsprogram for fylkesveiene i Ytre Namdal anbefaler RIPYN investeringer på rundt to milliarder kroner for å få bukt med de verste flaskehalsene.

LES MER: Veksten vil merkes på veien

Program Vegkonferansen 2015