Samler styret under Aqua Nor

– Den vedtatte næringsstrategien for Ytre Namdal er sterkt avhengig av utviklingen i havbruksnæringen. Derfor er det naturlig at styret i omstillingsselskapet møtes på AquaNor 2015, sier daglig leder Marit Dille.Onsdag 19. august kl 12:00 møtes styret i omstillingsselskapet NYN i Konferansesentret SMN i Søndre gate.

Styreleder og daglig leder har invitert ordførere og rådmenn til deltagelse i styremøte. I tillegg er Marit Måøy Holm og Susanne Brattli invitert til å holde orienteringer i møtet.

– På AquaNor vil styremedlemmene kunne møte regionens viktigste aktører, og oppleve hva som rører seg innenfor den viktigste vekstnæringen også for Matregionen, mener daglig leder Marit Dille i NYN IKS.

Møteagenda:

 1. Gjennomgang og signering av protokoll fra møte 17. juni
 2. Ragnar Sæternes orienterer om Aqua Nor 2015
 3. SalmoNor AS, smoltstrategi
 4. Nærøysund Aquaservice AS, mulig organisering av formaliserte utdanningsløp for servicetekniker havbruk
 5. Halvårsrapport NYN 2015
 6. Svar på sak «19/15 Orientering omkring prosessen med videreføring av omstillingsarbeidet»
 7. Videreføring omstillingsarbeidet
  1. Næringssamarbeid i Region Namdal v/ Susanne Brattli
  2. Kompetansekartlegging YN, samordnet enhet v/ Marit Måøy Holm
  3. Insitament fra NYN i etablering og utvikling til samordnet enhet
 8. Eventuelt