E du sopin?

Med SOPIN – Matfestivalen i Ytre Namdal vil handelsstand og matprodusenter vise fram mangfoldet og dyrke stoltheten over at Ytre Namdal er en matregion i verdensklasse.Det grønne og fruktbare kulturlandskapet, den reine lufta og det næringsrike og krystallklare havet gjør Ytre Namdal til en matregion i verdensklasse. Gjennom årtusener har land- og sjøarealer dannet grunnlaget for bosetting og næringsutvikling i regionen. Slik er det fortsatt. Maten vi dyrker, fanger, avler og foredler havner i dag på matfat over hele verden. Men det er mer: moderne matproduksjon er i dag opphav til en ikke ubetydelig innovasjon og store ringvirkninger i form av sysselsetting og verdiskaping. I løpet av den neste tiårsperioden tar dessuten matprodusentene i Ytre Namdal mål av seg til å doble produksjonen.

LES MER: Dobler matproduksjonen

– Mat er fellesnevneren for svært mye av næringsvirksomheten i Ytre Namdal. Våre samlede ressurser på land og i havet gir sysselsetting og aktivitet innen dyrking og foredling, havbruk og fiskeri, industriell produksjon, service- og tjenesteproduksjon, innovasjon og utdanning. I sum utgjør aktørene i Matregionen Ytre Namdal en betydelig nærings- og kunnskapsklynge som fortjener en egen arena, sier Turid Hatling Finne, prosjektleder for SOPIN – Matfestivalen i Ytre Namdal.

Samtidig knyttes kortreiste matopplevelser i stadig sterkere grad til lokal identitet, bolyst og stolthet. Det perfekt tilberedte fiskemåltidet, de ferske grønnsakene, jaktopplevelsene og det eksklusive ølet forteller både fastboende og besøkende noe om hvem vi er: Rene, barske og i pakt med naturen.

Med SOPIN – Matfestivalen i Ytre Namdal samles bønder, sjømatprodusenter og andre formidlere av kunnskap og kortreiste matopplevelser på Kolvereid for å vise fram mangfoldet og framtidsvyene for MATRREGIONEN Ytre Namdal.

sopinlogo_fullSOPIN arrangeres 18. og 19. september av Kolvereid Handelsstandsforening, i nært samarbeid med matprodusentene i Ytre Namdal. I løpet av dagene kan arrangøren friste med smaksprøver, gourmetaften med kortreiste matopplevelser, «Bønder i by’n», øl-seminar og oktoberfest, fagseminar, en egen rekrutteringsarena for ungdomsskoleelever i Ytre Namdal, hesteridning og en rekke kulturdrypp rundt om i Norges minste by.

– Festivalen bygger videre på «Bønder i by’n», som ble arrangert høsten 2014. Erfaringene og ikke minst publikumsresponsen fra dette arrangementet var så oppløftende at vi fort så mulighetene for et større arrangement med fokus på mat og matproduksjon. Resultatet er SOPIN, historiens første matfestival i Ytre Namdal, sier Finne.

Sammen med andre sektorer i næringslivet bidro ytternamdalske matprodusenter i 2014 til at Ytre Namdal har fått sin første regionale næringsstrategi. Målsettingene i dokumentet vitner om at det verken står på ambisjoner eller framtidstro i den blågrønne leiren.

– Fram mot 2025 skal vi utvikle en bærekraftig blågrønn matregion preget av kunnskap, mangfold, samarbeid og utviklingsvilje. Gjennom sterkt miljøfokus, tydelige prioriteringer og optimalisert bruk av regionens sjø- og landarealer, vil matproduksjon fortsatt være det viktigste grunnlaget for næringsutvikling i Ytre Namdal. SOPIN er en utmerket arena som bygger stolthet og bidrar til samarbeid, samtidig som festivalen definerer matproduksjon som en viktig brikke i et større samfunnsperspektiv, sier NYN-leder Marit Dille.