Vil ha Newton-rom i Ytre Namdal

Blå sektor arbeider for å etablere et Newton-rom i distriktet. Målet er å inspirere morgendagens arbeidstakere til å søke mer kunnskap om marine næringer.Mange faktorer spiller en rolle når ungdom i Ytre Namdal skal velge utdanning og yrke. Gjennom forstudien «Kartlegging av kriterier for utdanningsvalg i Ytre Namdal og Bindal» konkluderte SinkabergHansen AS, Moen Marin Group AS og Oppdretternes Miljøservice AS med at mange unge vet lite om karrieremulighetene innen blå bransjer.

LES MER: Nysgjerrig ungdom vil mye

Forstudien konkluderte med at det er det bør settes i gang flere rekrutteringstiltak hvis næringslivet og politikerne skal nå sine mål om å sysselsette 1000 nye ansatte i blå sektor fram mot 2025.

Høster erfaringer

Nå arbeider blå sektor for å etablere et såkalt Newton-rom i Ytre Namdal. Tilbudet er allerede etablert en rekke steder rundt om i landet, alle med mål om å gi barn og unge tilgang til et praktisk, spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale som fokuserer på naturfag, matematikk og teknologi.

Nylig reiste representanter fra NYN, blå sektor og oppvekstsektoren i Ytre Namdal til Gildeskål og Bodø i Nordland for å høste erfaringer fra landets første Newton-rom med en rendyrket marin profil. Rommet tilbyr sju ulike moduler, tilpasset undervisningsgrupper fra barnehagealder og opp til elever i videregående skoler.

[#Beginning of Shooting Data Section] Nikon D3X 24.10.2013 10:41:41.63 World Time: UTC, DST:OFF Jpeg Fine (8-bit) Image Size: L (6048 x 4032), FX Lens: 24-70mm F/2,8G Artist:                   Copyright:                            Focal Length: 66mm Exposure Mode: Manual Metering: Matrix Shutter Speed: 1/160s Aperture: F/9 Exposure Comp.: 0EV Exposure Tuning: ISO Sensitivity: ISO 200 Optimize Image: White Balance: Auto, 0, 0 Focus Mode: AF-S AF-Area Mode: Dynamic, 9 points AF Fine Tune: OFF VR: Long Exposure NR: OFF High ISO NR: OFF Color Mode: Color Space: sRGB Tone Comp.: Hue Adjustment: Saturation: Sharpening: Active D-Lighting: OFF Vignette Control: Normal Auto Distortion Control: Picture Control: [SD] STANDARD Base: [SD] STANDARD Quick Adjust: 0 Sharpening: 3 Contrast: 0 Brightness: 0 Saturation: 0 Hue: 0 Filter Effects: Toning: Flash Mode:  Flash Exposure Comp.:  Flash Sync Mode:  Colored Gel Filter: Map Datum: Image Authentication: OFF Dust Removal: Image Comment:                   [#End of Shooting Data Section]
Turid Hatling Finne.
– Lav kunnskap om blå sektor er en kilde til alvorlig bekymring for ei næring som vil ha et formidabelt rekrutteringsbehov i årene som kommer. Det vi ser fra Newtonrommet i Gildeskål, er at det gir barn og unge spennende opplevelser, i tillegg til at det er en ypperlig plattform for å spre kunnskap om kyst og blå sektor, oppsummerer prosjektleder Turid Hatling Finne.

Et skattkammer for marin kunnskap

Med utgangspunkt i livet i havet som omgir oss, med fokus på plante- og dyreliv og produksjon av oppdrettsfisk, blir de unge tatt med på eventyrlige oppdrag gjennom lupe og mikroskop, undersøkelser av fisk, tester oppgaver, lek og robotprogrammering.

Også Newton Bodø fokuserer på havets ressurser. Tilbudet i fylkeshovedstaden i Nordland gir i tillegg elevene praktiske og inspirerende øvinger i viktige skolefag som matematikk og naturfag. Både i Bodø og Gildeskål møtes elever og klasselærere av en egen Newton-lærer, som følger de unge gjennom de ulike modulene.

Saken fortsetter under denne videoen, hvor du kan lære mer om Newton-rommene.

Utreder lokale muligheter

Vel tilbake i Ytre Namdal undersøker prosjektdeltakerne nå mulighetene for å etablere et tilsvarende opplegg i Ytre Namdal. Gjennom et forstudie skal prosjektdeltakerne kartlegge samarbeidsviljen fra offentlig og privat sektor, lokalisering og økonomiske forutsetninger. Et beslutningsgrunnlag skal være klart i løpet av høsten 2015. Forstudiet har en budsjettramme på knappe 100 000 kroner, hvorav NYN dekker halvparten.

 – Blå sektor har et behov for å spisse og intensivere rekrutteringen til egen næring. Da er det helt avgjørende å spre kunnskap og bidra til inspirasjon blant de som skal jobbe i blå sektor i framtida. Skal man lykkes med denne innsatsen er det også behov for et tettere samarbeid mellom private bedrifter og offentlige utdanningsinstitusjoner. Slik sett kan et Newtonrom være et viktig bidrag for å innfri de ambisiøse målsettingene for matregionen Ytre Namdal, sier NYN-leder Marit Dille.