Vil ha kommunene med på laget

Kunnskapsbedriftene Namdalshagen AS, Val FoU AS og Prosesskompetanse AS etterlyser kommunal samarbeidsvilje i næringsutviklingen i Ytre Namdal. Bedriftene utfordrer kommunene til å komme på banen.I dagens utgave av Ytringen tar de tre bedriftene til orde for at Vikna og Nærøy kommune bør gi formell tilslutning til arbeidet med å etablere et felles kontor for næringsutvikling i Ytre Namdal. Kunnskapsbedriftene har allerede signert intensjonsavtaler med Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN IKS), og tar sammen med andre utviklingsaktører sikte på å bygge et regionalt og slagkraftig utviklingsmiljø basert på Ytre Namdals konkurransefortrinn som matregion.

22NYHDille 1_650px
Marit Dille er daglig leder i NYN.

– Gjennom slike intensjonsavtaler inviterer styret i NYN aktører til å bidra i utformingen av morgendagens utviklingsmiljø i Ytre Namdal. Det er positivt at aktører fra ulike deler av utviklingsmiljøet i Ytre Namdal viser vilje til å samle ressursene i én felles enhet. Holdningen til de tre private kunnskapsbedriftene gir styrke i troen på at dette er noe vi skal få til sammen. Næringslivet i regionen har satt seg svært ambisiøse mål for den neste tiårsperioden, og etterlyser allerede i dag hjelp til rekruttering, tilrettelegging av arealer og infrastruktur og en rekke andre viktige utviklingsoppgaver, sier NYN-leder Marit Dille.

Hun viser til næringslivets egne uttalte vekstmål, slik de er synliggjort i den regionale næringsstrategien for Ytre Namdal. I denne tar bedriftene mål av seg til å doble matproduksjonen, samtidig som førstehåndsverdien øker fra tre til åtte milliarder kroner.

– De største mulighetene for å innfri denne bestillingen fra bedriftene ligger i å samle utviklerkompetansen i én felles enhet som inkluderer både private og offentlige aktører. Dette er også i tråd med ønsket fra næringslivet, sier Dille.