Verdens største trenger Leka

Marine Harvest produserer hver 4. oppdrettslaks i verden. Oppdrettsgiganten er avhengig av at folk bor og trives i små norske kystsamfunn. – Lille Leka er like viktig som andre kystkommuner, sier Are A. Moe.Miljø- og myndighetskoordinator Are A. Moe i Marine Harvest region nord. Foto: Marine Harvest
Miljø- og myndighetskoordinator Are A. Moe i Marine Harvest region nord. Foto: Marine Harvest

Hver eneste dag produserer Marine Harvest Norge 3,8 millioner laksemåltider fra sine merder, spredt utover hele norskekysten. Bare i området fra Folla til nordlandsgrensa operer selskapet 12 lisenser. Fra mærene i Nærøy, Vikna og Leka produseres det 140.000 laksemåltider i hver eneste dag.

Leka like viktig

Miljø- og myndighetskoordinator i Marine Harvest region nord, Are A. Moe, mener at det lille Leka-samfunnet er like viktig som andre kystsamfunn som åpner opp sin blå åker.

– Havbruksnæringen er og blir en distriktsnæring. Marine Harvest sin produksjon er utelukkende avhengig av å ha folk til stede i disse distriktene. Og skal vi kunne ha folk her, er det en forutsetning at de trives, sier Moe.

Han mener oppdrettsgiganten ikke er tjent med å innføre offshoreturnus.

– For å sikre oss stabil og dyktig arbeidskraft, er det viktig for oss at de ansatte kan komme hjem til og være nær sine familier hver dag. Da er det selvfølgelig viktig at de ansatte og familien kan bo i et samfunn der de får det de trenger, både av tjenester og aktivitetstilbud, mener Moe, og gir resten av Ytre Namdal en påminnelse:

– De samlede produksjonsarealene og arbeidsfolket i regionen er selve forutsetningen for at Ytre Namdal er blitt den oppdrettsregionen den er i dag. Leka kommune har lagt utrolig godt til rette for akvakultur. Dette har vært en viktig forutsetning for mange av arbeidsplassene som i dag finnes i Rørvik og resten av regionen, sier Moe.

Skal lønne seg

Moe er glad for at partiene på Stortinget er blitt enige om at mer av skatteinntektene fra havbruksnæringen skal tilfalle oppdrettskommunene.

– Mer av dette må tilfalle kommuner som legger til rette for vekst i havbruk. Den enkelte oppdrettslokalitet tåler en viss mengde produksjon for å være bærekraftig. I dag finnes det ikke flere lokaliteter å ta i bruk for å skape den veksten som politikerne ønsker seg. Derfor trenger vi norske kystkommuner som legger til rette for oppdrettslokaliteter, og for disse vil dette være en avveining mellom ulike interesser, sier Moe, som mener at konsesjonsvederlaget bør gå til kommunene i sin helhet.

Rognkjeks på Leka?

Økte kommuneinntekter vil ikke være nok til å snu negativ befolkningsvekst i Leka. Kommunen trenger nye, private arbeidsplasser. Are A. Moe mener oppdrettsanlegg er gode stimuli for lokal verdiskaping.

– Oppdrettsanlegg benytter en lang rekke leverandører, som gir grunnlag for etableringer og sysselsetting i norske kystsamfunn. Vi kjøper alt fra service- og vedlikehold til forsyninger og rensefisk. Marine Harvest kunne nok vært enda flinkere til å stille krav om at leverandører til våre anlegg skal være lokale, men vi kan ikke bestemme hvor bedrifter og virksomheter skal etablere seg. De oppstår gjerne der de finner den mest attraktive infrastrukturen, sier Moe.