Tar hånd om stor flåte småfartøy

Foretaket er kompakt, oppgavene mange: Rørvik Maritime & Marine Center AS har tegnet oppfølgingskontrakt på 300 av 700 norske havbruksfartøyer under 15 meter.– Selskapet ble etablert i 2010 med tanke på utfordringer som fiske- og havbruksnæringa ville stå overfor med en kommende ny forskrift fra Sjøfartsdirektoratet, forteller Gøran Indergård. Sammen med kona Lisa Irene er han driver av selskapet.

Fra 1. januar i år trådte forskriften om «bygging og tilsyn av mindre lasteskip» i kraft, et regelverk som både NYN og ytternamdalske oppdrettsaktører har vært med på å utforme. Forskriften innebærer at skip under 15 meter skal ha fartøyinstruks før skipet settes i drift. Skip på 15 meter eller mer skal ha fartssertifikat.

Kontrakter i nord og sør…

Gøran Indergård var med i bransjegruppen nedsatt av direktoratet i forbindelse med den nye forskriften. Gjennom mange år har den opprinnelige nordlendingen opparbeidet kompetanse som i dag er vesentlig for en rekke eiere og selskapet som driver med fiske- og havbruksbåter under 15 meter. Rørvik Maritime & Marine Center (RMMC) har blant annet inngått kontrakt med Marine Harvest AS avd. Nord og Salmon Group AS i Bergen opp mot kontroll og besiktigelse av fartøy i henhold til den nye forskriften. RMMC, som har base i Ottersøy, opplever stor etterspørsel, og samarbeider også med verft og kompetansemiljøer – først og fremst i Ytre Namdal – med tanke på den stadige strømmen av nybygg.

– Per i dag finnes i underkant av 700 havbruksfartøy i klassen under 15 meter. Vi har tegnet oppfølgingskontrakter på 300 av disse. Det gjør oss til en stor aktør på området, smiler en fornøyd Gøran Indergård.

Da han startet sin nye virksomhet i 2010, var visjonen aldri å være en lokal tilbyder. NYN har bidratt med støtte til selskapets markedsarbeid.

– Vi ville rett og slett ut, og det opplever jeg i høyeste grad at vi lykkes med.

Lokale ledere oppgraderes

RMMC stiller til rådighet alt som trenges for kunden. Det innebærer alt av dokumentasjon, krengeprøver, kontroller og kartlegginger. Alt dokumentert etter forskrift.

– I konseptet ligger også kursing av ledere i oppdrettsselskap. Temaet er hvordan drive eget rederi; hva som må innfris av krav og dokumentasjon. For egen del synes jeg er det både interessant og hyggelig å kunne stille opp – samtidig som mine kunder ikke behøver å finne opp kruttet på nytt; selv om det er innført nye krav fra myndighetene, sier Gøran Indergård.

Som følge av regelverket, ligger det i bunn at Sjøfartsdirektoratet vil komme på uanmeldt besøk. Som teknisk rådgiver mener Indergård at det er en rekke fordeler knyttet til forskriftsmessig drift av profesjonelle fartøy under 15 meter.

– Det forebygger uhell og ulykker, samt åpner for stabil og sikker drift med god økonomi på sikt. At også rederi med mange små fartøy etablerer prosedyrer, dokumentasjon og gyldige sertifikat gir trygghet og profesjonell drift for alle involverte, sier Gøran Indergård – mannen som per i dag farter kysten rundt med mye etterspurt kompetanse.