Sammen for velferd og vekst

Jon Fredrik Baksaas og Lars Peder Brekk valgte Rørvik da de sjøsatte et innovativt samarbeid for velferd og vekst.Begivenheten skjedde i forbindelse mer «Velferdskonferansen teknologi og inkludering», som gikk av stabelen på Norveg torsdag. Konferansen samlet rundt 130 deltakere fra næringsliv, offentlig virksomhet og forskning fra store deler av Norge. Med sine respektive navnetrekk markerte Telenors CEO Jon Fredrik Baksaas og direktør i Brønnøysundregistrene Lars Peder Brekk oppstarten på et samarbeid som kan åpne for nye IT-innovasjoner i Ytre Namdal.

– Den største veksten i dagens telekom-marked skjer på tjenestesiden. Det skjer en voldsom tjenesteutvikling i det digitale rommet, og denne utviklingen skal vi være med på, sa Baksaas i sitt foredrag under konferansen.

Overgangen til det digitaliserte samfunnet er også bakgrunnen for samarbeidet mellom Telenor og Brønnøsyundregistrene, henholdsvis et av verdens største og mest anerkjente telekommunikasjonsselskaper og verdensledende miljø innen brukerforvaltning og informasjonshåndtering. De to aktørene vil bidra til raskere utvikling av nye velferdsteknologiske tjenester og hardvarer gjennom samarbeid om forskning og utvikling.

– Innovasjon skjer best i fellesskap. Denne plattformen samler våre ressurser og vår kunnskap, og kommer til å skape nye løsninger som blant annet bidrar til at mennesker kan leve lenger og bedre i sitt eget hjem, sa Baksaas.

Rørvik-miljøet sentralt

Det er langt fra tilfeldig at Rørvik er valgt som utgangspunkt for det nye samarbeidet. De to selskapene har allerede samarbeidet om å gjøre Telenors BankID-løsning til innloggingsalternativ i Altinn. Telenor Norges faktura- og kredittsjef Bjørn Ola Holm og hans medarbeidere ved Telenor-avdelingen i Rørvik sto sentralt i dette arbeidet. Baksaas understreket i tillegg det lokale Telenor-miljøet som knoppskytingsarena for ny virksomhet. Da det moderne tele-eventyret startet i Rørvik på åttitallet, sysselsatte virksomheten en håndfull personer. I dag jobber rundt 350 personer i den såkalte TIFT-bransjen i Ytre Namdal.

Foruten utvikling av teknologi og tjenester, legger avtalen til rette for en midtnorsk arena for sømløs velferdsteknologi der også andre partnere kan inviteres inn.

– Utviklingen vil skje i grensesnittet mellom offentlig og privat virksomhet. Samfunnet er i rask endring, og det offentlige er nødt til å utnytte innovasjonskraften som finnes hos private aktører. Samtidig ligger det spennende muligheter i den offentlige infrastrukturen, som knytter sammen innbyggere, offentlige etater og næringsliv, understreket Brekk fra talerstolen.

YN er en global partner

– Velferdskonferansen er en av de mest spennende og realistiske framtidskonferanser jeg har vært med på i Ytre Namdal. Konferansen viste at vi i aller høyeste grad er en del av det globale marked, både på kunde- og leverandørsiden, oppsummerer daglig leder i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN IKS) Marit Dille. Hun mener at torsdagens arrangement bidrar til å sette regionen på innovasjonskartet.

– Konferansen setter Rørvik og resten av Ytre Namdal i sentrum med to av de største aktørene i TIFT-miljøet i Norge, og den ga oss et innovativt bilde på framtidas muligheter for kunnskapsinnhenting og brukerstyring, avslutter Dille.

Velferdskonferansen ble arrangert av Telenor og Brønnøysundregistrene i samarbeid med Norsk eLæring, Ytre Namdal VGS, Vikna Næringsforening og NYN.

FAKTA: VELFERDSTEKNOLOGI

Velferdsteknologi er et samlebegrep for teknologiske løsninger som styrker den enkeltes mulighet til å klare seg selv i hverdagen og mestre egen livssituasjon. Velferdsteknologi gir økt trygghet for brukerne og deres pårørende, og er samtidig et bidrag i møtet med samfunnets omsorgsbehov.

Kilde: SINTEF, KS