Giganter går for SkaMik AS

Null kjemi er gull. Med behandling av 70.000 tonn laks og tilhørende gode resultat på Namdalskysten i 2014, satser en rekke store aktører på miljøvennlig avlusingsutstyr fra SkaMik AS.– Resultatene fra fjoråret da vel 70.000 tonn ble renset med SkaMik var særs gode. Skånsom behandling av fisk i spennet fra ett til sju kilo. Og ikke minst; meget effektiv fjerning av lus.
Det sier gründerne Geir Skarstad og Frode Mikalsen som gjennom flere år har utviklet SkaMik lusesenter i nært samarbeid med Oppdretternes Miljøservice (OMS) og Norsk Fisketransport (NFT).

10 nye anlegg, flere på gang
Sesongen 2015 vil selskapene Lerøy, SinkabergHansen, Aqua Gen og Alsaker Fjordbruk ta i bruk SkaMik lusesenter.
– Nå i juni og juli settes 10 anlegg i drift. Foruten de nevnte er tre andre selskap i sluttfasen før inngåelse av kontrakt, melder en fornøyd daglig leder og gründer Geir Skarstad i SkaMik.
Han og kollega Mikalsen samarbeider tett med det aktive utviklingsmiljøet rundt Moen Marin AS.
Brønnbåtselskapet Norsk Fisketransport har over tid også vært en sentral partner gjennom kjøring av et anlegg på MS «Rune Viking». Den siste tida har MS «Viktoria Lady» ligget ved Moens verksted på Kolvereid og fått installert et større og ikke minst videreutviklet SkaMik. Med erfaringene fra «Rune Viking» settes vesentlig større «Viktoria Lady» inn i innsats for Lerøy på Nord-Vestlandet.

Null kjemi – ingen utslipp
– Brukermanual for håndtering og fiskevelferd er oppdatert i henhold til erfaringer som er gjort. Som tidligere brukes ingen kjemikalier, og gjennom håndteringen blir det null utslipp og 100 % lusefritt, framholder Frode Mikalsen.
Den miljøvennlige metoden for avlusing ser utviklingsmiljøet som godt egnet for behandling av enkeltmerder og punktavlusning, samtidig som at normal produksjon opprettholdes i de øvrige merdene på lokaliteten.

Tett samarbeid gir resultat
Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) har bidratt med støtte til markedsforberedende tiltak og utvikling av selskapets forretningsplan.
– Samarbeid mellom flere selskaper skaper god sysselsetting og verdiskaping i Ytre Namdal, dette er en viktig oppside når utfordringen i havbruksnæringen først er der. SkaMik sammen med flere andre innovasjoner fra Matregionen kan være fremtiden for miljøvennlig avslusing, sier prosjektkoordinator i NYN Ragnar Sæternes.