Fokus på havbrukets betydning

Regionens næringsutviklere setter fredag fokus på havbrukets betydning, når Ytre Namdal utviklingsforum samles på Leka.Den veletablerte samhandlingsplattformen Ytre Namdal utviklingsforum (YNU), samler månedlig ytternamdalske og Bindals næringsutviklere til gjensidig informasjons- og kunnskapsutveksling. Her løftes regionale fellesutfordringer opp til diskusjon og gode innspill.

Førstkommende fredag setter forumet regionens økonomisk viktigste næring, havbruk, under lupen, med en egen fagdag på Leka.

– I lys av den pågående diskusjonen om havbruksnæringen skal pålegges en arealavgift eller ikke, har vi invitert verdens største oppdrettsfirma – Marine Harvest – til Leka. Leka er spesielt interessant i forhold til spørsmålet om arealavgift eller skatteendringer: Det produseres mye laks på kommunens sjøarealer, men ingen av produksjonsselskapene har adresser her. Dermed vil skatteinntektene fra denne produksjonen havne andre steder enn i Lekas kommunekasse, sier daglig leder Marit Dille i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS, som også leder YNU.

Fra Marine Harvest stiller miljø- og myndighetskoordinator Are Moe på møtet.

– Det blir spennende å høre hva Marine Harvest har av vekstambisjoner framover og hvordan de forholder seg til «tanken bak» arealavgift. En av fire lakser kommer fra Marine Harvest sine anlegg i Norge, og Ytre Namdal er intet unntak. Det kan være interessant for oss å høre hva de har å si, og ikke minst på Leka, sier Dille.

I tillegg til havbruk og arealavgift, står reiseliv, veg, havn og framtidig organisering av regionalt næringsarbeid på YNUs dagsorden. Møtet vil foregå på Leka Brygge.