YN-innovasjon – nedtur for lusa!

Vårens testing gir oppløftende signaler for YN-innovasjonen Aquafeeder. Dypvannsfôring gir som forventet vesentlig mindre påslag av lus. Her kan du se hvordan systemet virker.Nærøysund Aquaservice AS har allerede patentsøkt sitt system for dypvannsfôring. De siste månedene har systemet dokumentert meget lovende resultater på testlokaliteten Gjerdinga i Nærøy.

Lusetallet ned, uten behandling …       

I løpet av en treukers periode etter avlusing tidlig i mars, ble resultatene som følger:

  • I merd uten Aquafeeder økte mengden kjønnsmoden hunnlus.
  • I merd med Aquafeeder var utviklingen en helt annen; hele 65 prosent mindre lus.

Mens fisken i de øvrige merdene måtte  avluses, trengte ikke fisken som ble dypvannsfôret slik behandling. En ny telling i merden med utfôring på drøye sju meters dybde den 11. april, viste at antall kjønnsmodne hunnlus faktisk hadde gått ned.

Resultatene er også omtalt på www.ilaks.no.

Optimistisk kvalitetssjef

– Resultatene fra det nye fôringsopplegget er gode. Aquafeeder er av åpenbare grunner noe å gå videre med.

Det sier Kari Lervik, kvalitetssjef i konsernet SinkabergHansen AS. Veterinæren har de siste månedene hatt ansvar for oppfølging og lusetelling på sammenlignbare merder på lokaliteten i Nærøy. Produksjonssjef matfisk hos SinkabergHansen, John-Ove Sinkaberg, deler optimismen.

– Innfasing av dypere not gjorde merkbar forskjell. Med Aquafeeder holder laksen seg gjennomgående dypt i merden. Og effekten med endret adferd kommer så å si momentant. Videre er det av stor betydning at vi faktisk får ut ønsket fôrmengde slik at tilveksten opprettholdes, sier Sinkaberg.

Sertifisering i sluttfasen

Daglig leder Brynjar Karlsen i Nærøysund Aquaservice håper å ha patentrettigheter formelt på plass innen et halvt år. Sertifiseringen av Aquafeeder som godkjent ekstrautstyr i merd, samt brukerhåndbok, er i rute – blant annet med økonomisk støtte fra Nyskaping og Utvikling Ytre Namdal (NYN).

Samtidig produseres fôringsenheter for fullt, ikke bare ved hovedbasen på Marøya. Så langt er 10 enheter levert, og det ligger bestillinger på 20 nye.

– Tre firmaer i Ytre Namdal og i Oslo, er nå engasjert i delproduksjoner, sier daglig leder Brynjar Karlsen i Nærøysund Aquaservice.

Se Aquafeederen i aksjon under vann.