Utviklingsaktørene sier ja til samarbeidet

Utviklingsaktørene i Ytre Namdal signerer nå intensjonsavtaler om sammen å utvikle et sterkere og mer slagkraftig regionalt utviklingsmiljø, slik næringslivet ønsker.Siden 2010 har Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) stått sentralt i næringsutviklingen i Ytre Namdal. Nå inngår NYN intensjonsavtaler med flere kunnskapsbedrifter, næringsforeninger og videregående skoler, som sammen med kommunene, fylkeskommunen og det øvrige virkemiddelapparatet vil bli sentrale samarbeidspartnere i utformingen av NYNs arvtaker. Arbeidet med å utarbeide strategi, forretningsplan, organisering, tjenestetilbud og kartlegge mulige finansieringsmuligheter har pågått siden februar. Arbeidet har vært ledet av prosessleder Kari Nystad-Rusaanes i Bedriftskompetanse AS.

LES MER: Regionalt næringsselskap gir YN et liv etter NYN

Torsdag presenterte hun sin rapport til styringsgruppen og NYN-styret. I rapporten skisseres blant annet forretningsplanen for det nye utviklingsselskapet.

– Vi er inne i en stor og relativt komplisert prosess der ambisjonen er å rigge et regionalt utviklingsselskap basert på målene i strategisk næringsplan. Den eksterne rapporten peker på oppgavene og ressursene som må ligge i et slikt selskap, sier NYN-leder Marit Dille. Arbeidet med å meisle ut rammene for det nye selskapet har allerede forent kompetente krefter regionen.

– Vi har en plan og en modell, og en rekke partnere som er villige til å ta en aktiv rolle i fellesinnsatsen for næringsutviklingen i Ytre Namdal. Sammen danner aktørene et bredt og kompetent fellesskap, men det er fortsatt mulig for nye aktører å ta del i prosessen, understreker Dille.

I løpet av juni orienteres kommunestyrene i Ytre Namdal om mulig modell og strategi for en felles næringsutvikling i regionen.