Tar ungdom på sommeralvor

Gjennom en avtale med to av kommunens største bedrifter, kan Nærøy kommune i år gi 20 ungdommer meningsfull og identitetsbyggende sommerjobb i blå sektor.Sammen med Nærøy kommune tilbyr SinkabergHansen og Moen Marin Service 20 nærøyungdommer mellom 15 og 18 år sommerjobb. Det er ordfører Steinar Aspli svært fornøyd med.
– En virkelig gladnyhet. Fram til nå har ikke Nærøy klart å speile mangfoldet i regionens næringsliv i vårt sommerjobbtilbud. Vi bruker nå 100.000 kroner på sommerjobbavtalen med selskapene for å gi flere unge erfaring fra viktige framtidsnæringer. Håpet er selvfølgelig at dette skal gi flere lyst til å satse på framtidig jobb i regionen, forklarer Aspli som er glad for at to store bedrifter engasjerer seg.

Behovet er virkelig
Oppdretts- og verftsindustrien i Ytre Namdal har det siste året satt søkelys på rekruttering og framtidig behov for arbeidskraft. Svaret fra knappe 600 elever i grunnskole og videregående viser at marin og maritim sektor i regionen har utfordringer.
– Samtidig som mange unge kan tenke seg framtidig jobb i blå næring, vet de lite om de konkrete karrieremulighetene. Utad framstår SinkabergHansen «bare» som et oppdrettsselskap, men faktum er at vi har 27 ulike titler og funksjoner i vår bedrift. Sommervikarene våre vil få se dette mangfoldet, sier personalsjef Frode Lauritzen hos SinkabergHansen.

Tas på alvor med mentor
For daglig leder Are Brekk i Moen Marin Service er ungdom på sommerjobb en viktige brikke for planmessig rekruttering og langsiktig utvikling.
– Ønsket er at flere bedrifter knytter seg til ordningen, og at karriereveiledning og utdanningstilbud tilpasses det reelle behovet i regionen. Vi ønsker at grunnskolen skal kunne speile virkeligheten, og vi skal ta ungdommene på alvor ved å gi dem mentorer og faktisk innsikt som kan virke motiverende for dem på sikt, sier Are Brekk.
Både Moen Marin Service og SinkabergHansen vil ta inn et høyere antall unge enn tidligere. Totalt vil de to bedriftene alene gi 50-60 ungdommer sommerjobb i år. Lengden på sommerjobbene skal tilpasses de enkelte, slik at «smakebiten» virker motiverende på langt sikt.

Lykkes bra i dag
Fram mot 2025 skal matregionen Ytre Namdal doble matproduksjonen. Førstehåndsverdien vil øke fra tre til åtte milliarder kroner per år. Blå sektor altså har behov for å tilsette om lag 1.000 personer i perioden. I takt med at blå næringer vokser, registrerer aktørene med tilfredshet at rekruttering av folk og kompetanse i stor grad fungerer regionalt.
– Produksjonsarbeidere, skipsførere og teknikere er for tida områder med høy grad av lokal rekruttering. Men det er nå næringene må så innsikt og interesse for å høste kompetanse og lyse hoder i langsiktig perspektiv, sier Are Brekk og Frode Lauritzen.

– Blå sektor er tjent med å vise seg fram for morgendagens arbeidstakere. Ved at næringslivet og Nærøy kommune setter i gang målrettede tiltak bidrar de til å løse en av de viktigste utfordringene i den regionale vekststrategien, sier NYN-leder Marit Dille.