Talerør for «godkysten»

– Det er viktig at både næringa selv og politiske aktører hegner om merkevaren Namdalskysten når reiselivet skal videreutvikles, sier styreleder Alf Ebbe Andersen i Foreningen Namdalskysten.NYN utarbeidet i 2013 en egen reiselivsstrategi for Ytre Namdal.
NYN utarbeidet i 2013 en egen reiselivsstrategi for Ytre Namdal.

Foreningen Namdalskysten har fått ny styreleder: Alf Ebbe Andersen – daglig leder ved så vel Kolvereid familiecamping som Kleiva camping på sørsida av Indre Vikna. Sammen står de 15 medlemmene i reiselivsbedriftenes bransjeforening foran den travleste sesongen.

– «Namdalskysten» er en verdifull merkevare som både vi aktører, brukerne og politiske interesser må sørge for å ivareta og utvikle, signaliserer Andersen.

Med seg i det nye styret har nærøymannen Jostein Hiller (Leka), Linn Ofstad og Anne Grete Eriksen (begge Vikna) og Birger Brandtzæg fra Abelvær og Nærøy.

Samspill med politikerne…

Det offentlige gjennom kommunene har over tid vært med i Foreningen Namdalskysten, men dette vil om ikke lenge endres. I løpet av året forlater de kommunalt oppnevnte medlemmene styret.

– Vi forventer at politikerne også i fortsettelsen følger opp satsingene i den regionale reiselivsstratgien «Et hav av opplevelser». Profilering, blant annet gjennom Visit Namdalen, er en viktig oppgave. Det er av stor betydning å ivareta og videreutvikle merkevaren som regionen besitter. Det blir ikke mindre viktig for politikerne å lytte til innspill og erfaringer fra reiselivsaktørene, når kommunene ikke lengre er representert i vårt styre, sier Andersen.

Skal doble omsetningen

Fisketuristen vil fortsatt være viktig for medlemmene i Foreningen Namdalskysten, men en ønsker å utvikle enda bedre tilbud for å få flere rundreiseturister til å stoppe i Ytre Namdal. De neste ti årene tar regionens reiselivsaktør mål av seg til å doble årsomsetningen – til 77 millioner kroner i året.

NYN støtter utviklingsarbeidet i Foreningen Namdalskysten.

– Gjennom den nye styrelederen oppfatter jeg at Foreningen Namdalskysten fokuserer mot tydelige utviklingsmål. Vi trenger denne type samarbeidspartnere som kan gjøre NYN til et godt redskap i utviklingen av reiselivsnæringen i Ytre Namdal, sier daglig leder i utviklingsselskapet, Marit Dille.

– Nå i mai har nok sesongstarten størst oppmerksomhet. Ut på høsten blir det arbeid med markedsplan og hvilke messer og arrangement som skal prioriteres. Det med tanke på videre utviklingsarbeid, sier Alf Ebbe Andersen.

NYN har bidratt til å gjennomføre en kartlegging blant reiselivsaktørene. Flere av reiselivsbedriftene følger spent med i prosessen rundt etableringen av en felles næringsforening for Ytre Namdal. 63 % prosent av de spurte reiselivsaktørene ønsker at Foreningen Namdalskysten skal ta en rolle som bransjeråd i en slik forening.

 

BEVISST OPTIMIST: – Viktig at både næringa selv og politiske aktører hegner om merkevaren Namdalskysten når reiselivet skal videreutvikles, sier styreleder Alf Ebbe Andersen.