Ser muligheter på uavklart veg

Nærøy næringsforenings nyvalgte styreleder, Lill Tove Røed, har forventninger til framtidig organisering av ytternamdalske bedrifter. 83 prosent av næringsaktørene i Nærøy ønsker en felles næringsforening i regionen.– Med en regional næringsforening som siktemål, har vi så vidt kommet i gang med arbeidet. Det meste står fortsatt åpent, men vi er enige om å jobbe for nyvinning og fortsatt framgang for regionen.

Det sier Lill Tove Røed før næringsforeningene møtes 6. mai. Med seg inn i prosessen har den nye styrelederen klar forventning fra et stort flertall av næringsaktørene i Nærøy – konkret 83 prosent – om at det skal etableres en felles næringsforening; iallfall for Nærøy og Vikna. Regionens samlede næringsliv har gjennom Strategisk næringsplan for Ytre Namdal pekt på at regionen vil ha behov for en felles næringsforening. NYN IKS støtter derfor initiativet fra Nærøy og Vikna næringsforeninger om å styrke dialog, samarbeid og samhold mellom regionens bedrifter.

– Bedriftene i Ytre Namdal har hver for seg store ambisjoner for vekst og utvikling de neste 10 årene. Det er viktig at det samme næringslivet også har en samlet, sterk og tydelig regional stemme blant annet i saker som rammevilkår og infrastruktur, sier daglig leder Marit Dille.

Tror på felles styrke

– I utgangspunktet ser jeg det som vesentlig at regionen Ytre Namdal kan få et felles tydelig talerør utad, framholder Røed. Hun mener at det i fortsettelsen ikke bare må jobbes og tenkes bredt mot kollegaene i Vikna, men at det også må søkes samarbeid og engasjement også med Leka og Bindal.

I det nye styret har Lill Tove Røed med seg følgende sekstett: Marit Måøy Holm, Roar Myhre, Magnus Øien Paulsen, Tore Sørhaug og varamedlemmene Are Brekk og Torkil Marsdal Hanssen.

Dagens anlegg må også pleies

Det er ikke bare den «nye veien», i form av et ennå uavklart næringssamarbeid i regionen, som styret i Nærøy næringsforening ivaretar.

– Vi har opprettet to arbeidsutvalg med ansvar for områdene veg og rekruttering. Begge disse er avgjørende for at regionen og det tilhørende næringslivet fortsatt skal kunne utvikle seg i ønsket tempo og retning, sier en optimistisk Lill Tove Røed.