Måøy Holm inn i TFoU-styret

Rådgiver Marit Måøy Holm i Driv Rådgiving AS er valgt inn i det nye styret i Trøndelag Forskning og Utvikling AS (TFoU).Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) fikk delvis nytt styre under generalforsamlingen i går. Prorektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Hanne Solheim Hansen, ble valgt som styreleder.

Marit Måøy Holm fra Nærøy ble valgt inn som nytt styremedlem. Holm driver sitt eget rådgivningsfirma, Driv Rådgivning AS i Ottersøy, og har mange oppdrag knyttet til havbruk og Ytre Namdal.

– Det er viktig at en så utviklingsorientert region som Ytre Namdal har en stemme i styret i vår egen forskningsinstitusjon. Jeg ønsker å bidra til mer forskning og utvikling i Ytre Namdal, og vil samtidig gjerne være med på løfte viktige saker og utfordringer inn på styrebordet i TFoU, sier Marit Måøy Holm.

– Det er flott at styret i Nord-Trøndelags viktigste forskningsselskap får dyktige folk fra Ytre Namdal inn i styret. Marit Måøy Holm kjenner kjenner godt til det regionale utviklingsmiljøet og næringslivets behov, kommenterer daglig leder Marit Dille i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN).

Marit Måøy Holm var for øvrig daglig leder i NYN fra 2010 til 2012.

TFoUs nye styreleder har vært styremedlem siden 2012.Hansen er førsteamanuensis og har forskerutdanning innen husdyrfag, og representerer selskapets største eier.

– Strategisk blir det viktig å være årvåken på vegne av Trøndelag Forskning og Utviklings framtidige rolle når universitets- og høgskolesektoren endres, sier Hansen.

– Dessuten blir det viktig for Trøndelag Forskning og Utvikling å tilfredsstille de kravene for å opprettholde basisbevilgningen fra Forskningsrådet, sier Hansen. Dette innebærer blant annet fokus på vitenskapelig publiseringer og å tilfredsstille minimumsstørrelsen på forskningsmiljøet.

Etter generalforsamlingen består styret av: Hanne Solheim Hansen, HiNT (styreleder); Håvard Belbo, NTE; Sigmund Kvernes, SINTEF; Vegard Rangul, Høgskolen i Nord-Trøndelag; og Marit Måøy Holm, bedriftsrådgiver og Margrete H. Haugum, ansatterepresentant.