Eriksen tilbake i NYN-styret

Representantskapet har gjort endringer i styresammensetningen. Tidligere styreleder Dagfinn Eriksen er tilbake som styremedlem.Representantskapet i det regionale utviklingsselskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) består av ordførerne i eierkommunene Nærøy, Vikna og Leka. Representantskapet i interkommunale selskaper tilsvarer generalforsamlingen i et aksjeselskap.

I møte 19. mai 2015 valgte representantskapet enstemmig nytt styre i utviklingsselskapet. Ut av styret går mangeårig styremedlem og direktør i Telenor Mobil, Bjørn Ola Holm. Han erstattes av tidligere styreleder i NYN IKS og daglig leder i Elcom AS, Dagfinn Eriksen.

Det nye styret i NYN IKS ser dermed slik ut:

Navn
Rolle
Vara
Tor Henning Jørgensen Styreleder Svein Garnes
Tove Paulsen Nestleder Anita Marø
Jan Sandnes Styremedl. Greta Granås
Roald Dolmen Styremedl. Harald Grøtting
Randi Dille Styremedl. Sivert Wicklund
Dagfinn Eriksen (ny) Styremedl. Eva Sydskjør (ny)
Laila Olsen Styremedl. Kai Knotten (ny)