Du kan få EU til å betale FoU

Visste du at EU kan betale for FoU i din bedrift? Aktører i Trøndelag kan gi deg den hjelpen du trenger.«Horisont 2020-Trøndelag» er ett av åtte EU-nettverk som Forskningsrådet finansierer. Målet er at trønderske bedrifter og forskningsmiljøer i større grad skal kunne finansiere sine utviklingsoppgaver med midler fra EUs program for forskning og innovasjon – Horisont 2020 (H2020).

Noe for deg?

Den første samlingen i «Horisont 2020-Trøndelag», foregår i Trondheim 10. juni. Innovative bedrifter, regionale forskningsmiljøer og offentlige virksomheter er spesielt invitert.

– I tillegg til å introdusere nettverket, ønsker vi å bli kjent med deg, din kompetanse og dine behov, for å kunne hjelpe din bedrift/organisasjon til å lykkes med internasjonale ambisjoner. Vi ønsker å styrke nettverket gjennom deltakernes tilbakemeldinger og planlegge kommende aktiviteter i Horisont 2020-Trøndelag, heter det i invitasjonen.

Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) søker nå etter bedrifter og aktører i Ytre Namdal som kan være aktuelle deltakere i dette nettverket.

Interesserte bes melde seg til FoU-koordinator Ragnar Sæternes snarest, på epost ragnar@nyn.no eller på telefon 913 30 115 – eller meld deg på direkte her.

Bak Horisont 2020-Trøndelag står SINTEF, NTNU, NHO Trøndelag, Innovasjon Norge og Trøndelags Europakontor. Nettverket finansieres årlig med 500.000 kroner fra Forskningsrådet de neste tre årene.

Gjennom økt kompetanse, bedre samarbeid mellom nøkkelaktører, læring og deling av “good practice” og utvikling av allianser, skal nettverket hjelpe norske aktører med å kvalifisere seg til H2020.