Avinor: Fortsatt tjent med YN

Avinors utredning av framtidig flyplasstruktur fastslår at Norge er tjent med flyplass i Ytre Namdal.Avinor la i dag fram sitt innspill til ny Nasjonal Transportplan, «Lufthavnstruktur». I dette innspillet anbefaler de at det fortsatt skal være to lufthavner i Namdalen.

Her kan du laste ned Avinor-rapporten (PDF): Avinor_NTP_rapport200515

Rørvik lufthavn Ryum er ikke vurdert til å være blant de lufthavnene som har høyest statlig tilskudd sett i forhold til passasjerulempene ved en nedleggelse. Næringslivet i Ytre Namdal har i forbindelse med Avinors utredningsarbeid, bidratt aktivt til solid dokumentasjon av den store betydningen flyplassen har for bedriftene. Dette er også slått fast i Strategisk næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025.

– Dette er en gledens dag for oss i Namdalen. Vi i Luftfartsforum Namdal er glade for at Avinor har merket seg de entydige tilbakemeldingene fra næringslivet i Namdalen om hvor viktig flyplassene og flytilbudet er for verdiskaping og sysselsetting. Vi skal bruke tida fremover for å sikre oss at Avinors forslag blir fulgt opp av Regjering og Storting når Nasjonal Transportplan 2018-2027 skal behandles, sier Per Olav Tyldum, leder i Luftfartsforum Namdal i en pressemelding.