– Med 200 millioner kroner tilgjengelig er dette den største enkeltutlysningen innenfor havbruksforskning i Forskningsrådets historie, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander.

200 mill. til bærekraftig havbruk

Forskningsrådet lanserer et nytt havbruksprogram og lyser ut 200 millioner kroner til bærekraftige løsninger for havbruksnæringen.Norges forskningsråd etterlyser bærekraftige løsninger i tidenes største utlysning til havbruksforskning.

– Med 200 millioner kroner tilgjengelig er dette den største enkeltutlysningen innenfor havbruksforskning i Forskningsrådets historie, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander.

Utlysningen er basert på den foreløpige programplanen til det nye Stort program for havbruksforskning – HAVBRUK2. Havbruksnæringen er sentral innenfor en norsk bioøkonomi. Det nye programmet skal levere kunnskap og løsninger for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring.

– Det er en forutsetning at vekst i næringen må være bærekraftig. Det krever at vi styrker forskningen for å skaffe mer kunnskap om både ressursgrunnlag og miljøkonsekvenser, og om nye teknologiske løsninger på utfordringene, sier Unander.

Bærekraft står sentralt også i Strategisk næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025. Matregionen skal de neste ti årene doble produksjonen, og havbruk forventes å stå for store deler av veksten. For Ytre Namdal er det derfor gledelig at det nye havbruksprogrammet forsterker innsatsen til forskning i næringslivet. Det skjer både gjennom en egen åpen utlysning der bedrifter kan søke midler innenfor alle programmets faglige temaer, og i en fellesutlysning med det maritime programmet MAROFF.

Søknadsfrist for innovasjonsprosjekter er 14. oktober.

Klikk her for mer informasjon.