200 mill. til bærekraftig havbruk

Forskningsrådet lanserer et nytt havbruksprogram og lyser ut 200 millioner kroner til bærekraftige løsninger for havbruksnæringen.Norges forskningsråd etterlyser bærekraftige løsninger i tidenes største utlysning til havbruksforskning.

– Med 200 millioner kroner tilgjengelig er dette den største enkeltutlysningen innenfor havbruksforskning i Forskningsrådets historie, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander.

Utlysningen er basert på den foreløpige programplanen til det nye Stort program for havbruksforskning – HAVBRUK2. Havbruksnæringen er sentral innenfor en norsk bioøkonomi. Det nye programmet skal levere kunnskap og løsninger for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring.

– Det er en forutsetning at vekst i næringen må være bærekraftig. Det krever at vi styrker forskningen for å skaffe mer kunnskap om både ressursgrunnlag og miljøkonsekvenser, og om nye teknologiske løsninger på utfordringene, sier Unander.

Bærekraft står sentralt også i Strategisk næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025. Matregionen skal de neste ti årene doble produksjonen, og havbruk forventes å stå for store deler av veksten. For Ytre Namdal er det derfor gledelig at det nye havbruksprogrammet forsterker innsatsen til forskning i næringslivet. Det skjer både gjennom en egen åpen utlysning der bedrifter kan søke midler innenfor alle programmets faglige temaer, og i en fellesutlysning med det maritime programmet MAROFF.

Søknadsfrist for innovasjonsprosjekter er 14. oktober.

Klikk her for mer informasjon.