Styremøte 15/4

Agenda: 06/15:  Gjennomgang og signering av protokoll fra styremøtene   18. og 23. februar 2015 07/15:  Orientering av daglig leder 08/15:  Årsregnskap NYN IKS 2014 09/15:  Årsrapport NYN 2014 10/15:  Nord Trøndelag Havn, Rørvik IKS 11/15:  Båt og motorservice AS «mulighetsstudie, strategi» 12/15:   Samordnet enhet Ytre Namdal, skisse til forretningsplan. 13/15:  Eventuelt   «protokoll […]Agenda:

06/15:  Gjennomgang og signering av protokoll fra styremøtene   18. og 23. februar 2015

07/15:  Orientering av daglig leder

08/15:  Årsregnskap NYN IKS 2014

09/15:  Årsrapport NYN 2014

10/15:  Nord Trøndelag Havn, Rørvik IKS

11/15:  Båt og motorservice AS «mulighetsstudie, strategi»

12/15:   Samordnet enhet Ytre Namdal, skisse til forretningsplan.

13/15:  Eventuelt

 

«protokoll kommer»