Sikt mot Horisont 2020

I løpet av de neste årene skal EU fordele 75 milliarder euro til forskning. Få norske bedrifter vet at de kan hente støtte fra Horisont 2020.Direktør i Norges forskningsråd, Arvid Hallén, har ett særlig godt råd til ytternamdalske bedrifter som ønsker å utvikle virkelig nyskapende produkter og tjenester:

Søk mot Europa ‒ send en prosjektsøknad til det europeiske programmet for forskning og innovasjon Horisont 2020.

Hallén mener det er synd at norsk næringsliv fortsatt ikke kjenner godt nok til at Norge, selv om vi står utenfor EU, er medlem av verdens største forskningssamarbeid – Horisont 2020.

– Forskere ved institutter, universiteter og høyskoler kjenner programmet stadig bedre. Men det er mindre kjent i næringslivet til tross for at det finnes en rekke muligheter for bedrifter som jobber med utvikling av produkter eller nye tjenester, skriver Hallén i en artikkel publisert på forskningsradet.no.

I artikkelen peker Hallén på flere norske suksesshistorier fra FoU-prosjekter med EU-støtte:

Smart Innovation Østfold AS har fått støtte for å utvikle og prøve ut smartere løsninger for handel med kraft når forbrukerne både kjøper og selger kraft, såkalte prosumers.
● Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Lyse energi, Universitetet i Stavanger og Greater Stavanger har fått støtte for å delta i Triangulum-prosjektet, et stort internasjonalt innovasjons- og demonstrasjonsprosjekt for utvikling av nye og mer energi- og miljøvennlige løsninger for byer.
● Integrated Detector Electronics AS utvikler og produserer teknologi for å måle stråling, blant annet for romvirksomhet. De har fått støtte fra Horisont 2020 for å utvikle et kamera som kan skanne personer og bagasje for sjekke om de har med seg ulovlige gjenstander.
AnsuR Technologies har fått støtte for å delta i det store europeiske prosjektet for satellittnavigasjon Galileo.

– Svært mange av utlysningene i Horisont 2020 tar utgangspunkt i de store samfunnsutfordringene ‒ helse og omsorg, matsikkerhet, energi og miljø. Bedrifter eller forskningsinstitusjoner som vil være med på å løse disse utfordringene, vil ha gode muligheter for å få støtte i Horisont 2020, skriver Hallén.