Nærøysundgruppen og Trønderbilene etablerer storbilverksted på Kolvereid

Etter forhandlinger og forberedelser ble det tidligere denne måneden signert en viktig avtale mellom Trønderbilene og Nærøysundgruppen i Levanger.Nærøysundgruppen og Trønderbilene satser på næringsutvikling i vid forstand i Ytre Namdal. Dette innebærer blant annet etablering av et nytt storbilverksted og dekkservice på Kolvereid. Etter ombygging vil verkstedet kunne ta i mot sine første kunder fra august 2015, melder Nærøysundgruppen i en pressemelding.

Møter lokale behov

Både Nærøysundgruppen og Trønderbilene tror denne nyetableringen vil være en bra tilvekst i Ytre Namdal, ettersom at de fleste må kjøre langt for å kunne utføre samme type tjeneste. Denne lokasjonen vil bidra til at bedriftene i Ytre Namdal og omegn vil spare både tid og penger. I det nye tilbudet inngår også full dekkpleieservice for både store og små kjøretøy. Dette innbefatter salg, omlegging, renhold og dekkhotell.

Nærøysundgruppen og Trønderbilene bestemte seg for å satse sammen for å starte et storbilverksted i Ytre Namdal. Dette verkstedet vil bli lokalisert i de gamle meierilokalene på Kolvereid. Nærøysundgruppen vil eie 49% av aksjene i det nye driftsselskapet Ytre Namdal verkstedsenter AS, mens Trønderbilene kontrollerer 51% av aksjene. Nærøysundgruppen er stolt over å få med seg en solid samarbeidspartner som Trønderbilene, og ser frem til mange år med produktivt samarbeid.

Fra meieri til verksted for store doninger

Det er per i dag ansatt 3 mekanikere i det nye verkstedet. Det nyetablerte selskapet har i tillegg rekruttert Stig Fagerli som daglig leder. Fagerli returnerer dermed til gamle trakter etter mange år i Norsk Scania.

Meieribygget 02 13
«Nærøysund nærings- og kompetansepark», som tidligere huset meieriet på Kolvereid, vil i løpet av seinsommeren stå klart for store doninger. Foto: Nærøysundgruppen

Den gamle meieribygningen, som heretter vil ha navnet «Nærøysund nærings- og kompetansepark» er 100% eid av Nærøysund Eiendom AS. Det er inngått leieavtale med Ytre Namdal Verkstedsenter AS på leie av nytt verksted. Nærøysund Gruppen vil utføre det meste av arbeider med klargjøring av lokalene, og lage nytt EU-løp/ smøregrav.

Det er også inngått langtids leieavtale med Trønderbilene som er lokalisert på Kolvereid. De vil da flytte fra sine gamle lokaler like ved, til nye flotte lokaler i næringspaken. Som et ledd i denne prosessen vil de gamle Trønderbil-lokalene overdras til Nærøysund Eiendom AS.

Med nyetableringen vil de om lag 7000 kvadratmeterne ved «Nærøysund nærings- og kompetansepark» være tilnærmet fylt opp. I løpet av høsten vil mellom  60 og 70 personer ha sin daglige møteplass i det store bygget.

Nærøysundgruppen og Trønderbilene har stor tro på samlokalisering av bedriftene. De to selskapene håper blant annet på økt trivsel og velvære for de ansatte. Samarbeidspartnerne ser i tillegg fram til å få samlet en bred kompetanse under samme tak.