Det er viktig for regionen å komme så tett på de mest relevante høyskoleutdanningene som mulig, sier Marit Dille.

Avstanden til høyskolene er utfordrende for Ytre Namdal

HiST leverer flere studenter til regionens næringsliv, enn de rekrutterer fra eget fylke. Nord-Trøndelag lekker kompetanse.Nesten 900 studenter har svart på Kandidatundersøkelsen 2015 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Av disse svarer 86 prosent at de er i jobb. Nesten halvparten av de som er i jobb, arbeider i dag i Sør-Trøndelag – altså i nærheten av høyskolen de ble uteksaminert fra. 32 prosent av studentene bodde i Sør-Trøndelag før de tok fatt på studiene.

– Dette understreker hvor viktig høyskolene er for rekruttering av kompetanse. Avstanden til de mest relevante høyskolemiljøene er utfordrende for Matregionen Ytre Namdal, sier daglig leder Marit Dille i det regionale utviklingsselskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN).

Kandidatundersøkelsen viser også med tydelighet at Nord-Trøndelag er en eksportør av kompetansepersoner. Mens 12 prosent bodde i Nord-Trøndelag før de begynte å studere, har 8 prosent sin arbeidsplass innenfor fylkesgrensen etter utdanning.

Under studieturen som NYN og Sparebank1 SMN arrangerte for ytternamdalsk næringsliv til Ålesund i 2014, bekreftet direktør Per Erik Dalen ved Ålesund Kunnskapspark hvor viktig høyskolens tilstedeværelse i regionen var for kompetanserekrutteringen til sunnmørske bedrifter. Høyskolens egne studentundersøkelser viste samme resultater som Kandidatundersøkelsen fra HiST, at bedrifter nært studiesteder står først i køen for å sikre seg studenter.

– De neste ti årene må Ytre Namdal rekruttere bortimot 2.500 personer. Det er viktig for regionen å komme så tett på de mest relevante høyskoleutdanningene som mulig, aller helst få denne type utdanning hit, sier Dille.