Avstanden til høyskolene er utfordrende for Ytre Namdal

HiST leverer flere studenter til regionens næringsliv, enn de rekrutterer fra eget fylke. Nord-Trøndelag lekker kompetanse.Nesten 900 studenter har svart på Kandidatundersøkelsen 2015 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Av disse svarer 86 prosent at de er i jobb. Nesten halvparten av de som er i jobb, arbeider i dag i Sør-Trøndelag – altså i nærheten av høyskolen de ble uteksaminert fra. 32 prosent av studentene bodde i Sør-Trøndelag før de tok fatt på studiene.

– Dette understreker hvor viktig høyskolene er for rekruttering av kompetanse. Avstanden til de mest relevante høyskolemiljøene er utfordrende for Matregionen Ytre Namdal, sier daglig leder Marit Dille i det regionale utviklingsselskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN).

Kandidatundersøkelsen viser også med tydelighet at Nord-Trøndelag er en eksportør av kompetansepersoner. Mens 12 prosent bodde i Nord-Trøndelag før de begynte å studere, har 8 prosent sin arbeidsplass innenfor fylkesgrensen etter utdanning.

Under studieturen som NYN og Sparebank1 SMN arrangerte for ytternamdalsk næringsliv til Ålesund i 2014, bekreftet direktør Per Erik Dalen ved Ålesund Kunnskapspark hvor viktig høyskolens tilstedeværelse i regionen var for kompetanserekrutteringen til sunnmørske bedrifter. Høyskolens egne studentundersøkelser viste samme resultater som Kandidatundersøkelsen fra HiST, at bedrifter nært studiesteder står først i køen for å sikre seg studenter.

– De neste ti årene må Ytre Namdal rekruttere bortimot 2.500 personer. Det er viktig for regionen å komme så tett på de mest relevante høyskoleutdanningene som mulig, aller helst få denne type utdanning hit, sier Dille.