Areal, rekruttering og infrastruktur det aller viktigste for Ytre Namdal

Daglig leder Marit Dille framhever areal, rekruttering og infrastruktur som de viktigste fokusområdene for det framtidige utviklingssamarbeidet mellom Ytre Namdal og Nord-Trøndelag fylkeskommune.Representanter fra næringsliv og kommuner i matregionen Ytre Namdal møtte onsdag det såkalte RUP-partnerskapet, som i tillegg til kommunene består av fylkeskommune, fylkesmann og Innovasjon Norge. Dialogmøtet koordinerer det offentliges samlede innsats for næringsutvikling gjennom Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag (RUP).

Fylkesråd for regional utvikling, Terje Sørvik, innledet med å vise til at potten med regionale utviklingsmidler de siste årene er redusert med over 30 millioner kroner, blant annet som følge av reduserte overføringer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Det betyr at vi må gjøre mest mulig ut av pengene, gjennom å jobbe smart, sa Sørvik.

RUP_DILLE_SØRVIK_v1
Fylkesråd for regional utvikling, Terje Sørvik (med ryggen til), fikk klar og tydelig melding fra Marit Dille i det regionale omstillingsselskapet: For næringslivet i Ytre Namdal er det viktigst å få god samhandling med det offentlige på områdene arealforvaltning, rekruttering og infrastruktur.

Fylkesråden fikk oppleve en tydelig og samstemt næringsregion i Ytre Namdal. Marit Dille presenterte Matregionens målsettinger i Nærøy, Vikna og Lekas første felles næringsstrategi. Hun presiserte at Ytre Namdals fokusområder stemmer godt overens med innsatsområdene i det nordtrønderske handlingsprogrammet. Dille trakk fram tre hovedområder for Ytre Namdals framtidige samarbeid med de offentlige virkemiddelaktørene i Nord-Trøndelag:

  • Arealforvaltning: Arealene på land og sjø danner grunnlag for all matproduksjon og vesentlige deler av verdiskapingen i regionen.
  • Rekruttering: Ytre Namdal har stort rekrutteringsbehov i årene framover. Regionens tilgang til kompetanse og Ytre Namdals attraktivitet blir viktig.
  • Infrastruktur: Ytre Namdal eksporterer store mengder mat til et internasjonalt marked.

Dette stemte godt overens med fylkesrådens syn på hvordan utviklingsmidlene skal innrettes de neste årene:

– Vi må bli bedre på innovasjon, kompetanse i næringslivet og attraktivitet.

Nærøyordfører Steinar Aspli konkluderte med at omstillingsprogrammet NYN har vært en suksess som har gitt eierkommunene Nærøy, Vikna og Leka valuta for de pengene som er investert gjennom selskapet siden 2010.

– En ny regional enhet for næringsutvikling vil være en forutsetning for å optimalisere ambisjonene og målene som er beskrevet i Strategisk næringsplan for Ytre Namdal, sa Aspli.

LES MER: Nytt regionalt næringsselskap gir YN et liv etter NYN