Stor enighet om mål og veivalg

Arrangørene håpet på 30. Hele 85 beslutningstakere fra næringslivet kom. Sjelden har ytternamdalsk næringsliv demonstrert større slagkraft.Sjelden har engasjementet og iveren til å samarbeide for å utvikle ytternamdalsk næringsliv vært sterkere. Mens arrangørene på forhånd trodde på 30 deltakere, møtte det opp hele 85 beslutningstakere – blant disse flere toneangivende næringslivstopper. Seminaret i Norveg, som ble arrangert av næringsforeningene i Vikna og Nærøy i samarbeid med Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN), tok utgangspunkt i regionens aller første felles næringsstrategi.

TerjeSørvik600_fotoNTFK
Fylkesråd Terje Sørvik mener Ytre Namdals næringsstrategi er både riktig og god, og at dokumentet vil bli et viktig politisk verktøy for å nå regionens vekstmål. Foto: NTFK

Strategisk næringsplan er utarbeidet av næringslivet selv, og slår fast at Ytre Namdal er en bærekraftig blågrønn matregion. Fram mot 2025 har regionen en ambisjon om å doble matproduksjonen, øke førstehåndsverdien fra mat fra 300.000-650.000 kroner per innbygger per år.

– På samme tid skal det skapes 1000 nye jobber i regionen, og folketallet i Ytre Namdal vil øke med 2.000, fortale daglig leder Marit Dille i NYN.

Fylkesråd Terje Sørvik applauderte også mål og strategier i den regionale næringsplanen for Ytre Namdal. Han mener dokumentet vil være et politisk slagvåpen både for kommunene og bedriftene.

– Skal regionen utnytte de mulighetene som ligger i politisk utvikling og økonomiske virkemiddel, krever det en aktiv tilnærming fra næringene selv. Strategisk næringsplan er en slik aktiv tilnærming, sier Sørvik.

AreBrekk
Konsernsjef Are Brekk i Moen Marin Group har spurt et halvt tusen ungdommer i Nærøy, Vikna, Leka og Bindal om interessen for å jobbe i marin og maritim næring. Hundrevis av dem vil gjerne prøve seg i en sommerjobb.

Fra talerstolen grep den ene foredragsholderen etter den andre fatt i strategiene som den regionale næringsplanen har staket ut. Både konsernsjef i Moen Marin Group, Are Brekk, rektor Marit Stovner fra Ytre Namdal videregående skole og Halvor Mortensen fra Val videregående skole sa seg enige i at regionalisering og samarbeid om både kunnskap, rekruttering, innovasjon og utvikling er veien å gå. Samtlige foredragsholdere og flere av seminardeltakerne applauderte også at næringsforeningene nå igangsetter en prosess for å samle bedriftene i én regional næringsforening.

– Et stort flertall av bedriftene i Nærøy har sagt at de ønsker en felles næringsforening for hele Ytre Namdal for å skape en mer slagkraftig enhet som kan støtte næringslivet på best måte, sier leder i Nærøy næringsforening, Harald Grøtting.

Under seminaret ble også den pågående prosessen med å få på plass en regional enhet for næringsutvikling presentert. I løpet av mai vil et endelig forslag til en ny utviklingsorganisasjon være klar.