Rom for flere «om bord»

I det vel etablerte miljøet for utdanning av sjøoffiserer er det plass til flere studenter. Ytre Namdal Fagskole vil, både i retning nord og sør, utnytte sin kapasitet til beste for kystens næringer og aktører.– Med tanke på forestående søknadsfrist 15. april og studiestart kommende høst har vi fortsatt om lag 10 studieplasser ledig. Utviklingen med partnerskapsavtale med flere rederi langs kysten gjør at fagskolen trolig framstår som interessant for studenter og framtidige kadetter både i Nordland og på kysten av Sør-Trøndelag.

Det sier avdelingsleder Kåre Kvaløy. I drøyt med 25 år er det i Rørvik drevet utdanning av sjøoffiserer, mens videreføringen Ytre Namdal Fagskole formelt ble etablert i 2006. Siden har flere hundre skipsoffiserer og sjøkapteiner lært sitt fag og videre fått sin kadettpraksis som følge av studietilbudet i kystbyen.

Gode resultat, få «havari»

– Kvalitet og oppdatert kunnskap har alltid vært prioritet. Det har gitt utslag i dedikerte lærerkrefter, gode resultat og minimalt med frafall. At fagskolen nå også har inngått konkret partnerskapsavtale med store aktører som Torghatten Trafikkselskap (TTS) og FosenNamsos Sjø bidrar til ytterligere målrettet karrierestyring – for både kadetter og rederier, framholder Kvaløy.

Søknadsfrist for kommende studieår er 15. april og skjer via vigo.no. Det maritime utdanningsmiljøet i Ytre Namdal ser som følge av partnerskapsavtalene åpning for rekruttering både i Nordland og de store øykommunene i Sør-Trøndelag.

– Intensjonen bak samarbeidet med TTS og FosenNamsos er at de beste og mest motiverte sjøkapteinene skal «klekkes ut» her i Rørvik.  For å holde oss til maritim terminologi så har seilasen så langt vært trygg; i den forstand at den overveiende flertallet som styrer ut herfra får gode, trygge og ikke minst godt betalte jobber.

Maskinister på gang

På vegne av Ytre Namdal Fagskole har Kåre Kvaløy ambisjoner om at både nye sjøoffiserer, og trolig også maskinister/motormenn, skal utdannes og gjøre seg gjeldende. Fagskolen har søknad inne til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) om maskinistopplæring.

– Suget etter maskinister er fortsatt veldig stort. Vi har god tro på at det innen rimelig kort tid skal være avklart rundt oppstart for den første klasse med maskinister fra Ytre Namdal, melder avdelingslederen.

Som tidligere vil fagskolen i Ytre Namdal legge vekt på å følge det «ordinære skoleåret», slik at studentene får en del avbrekk i form av ymse ferier.

– Vår filosofi har vært at ulike faste ferier er noe som også studenter har nytte av. Dette sammen med bra miljø og gode resultat bidrar til at fagskolen kan oppnå fortsatt meget gode resultat, sier Kvaløy.

Opp mot resultat ligger også Ytre Namdal Fagskole underveis prioriterer å gi sine studenter, som i alder varierer fra 20 til over 50, diverse nyttig opplæring som «bonus».

– Det dreier seg blant annet om kurs i krise- og passasjerhåndtering og sikkerhetsbevissthet. For ikke nok med at Rørvik ligger sentralt lokalisert på kysten, vi akter også å være først i farvannet på kvalitet og opplevd verdi for våre studenter, sier avdelingsleder Kåre Kvaløy.