Reiselivet får sin egen dag

Fangst av elskovssyk torskefisk har i uminnelige tider sørget for næringsaktivitet i Ytre Namdal. I moderne tid sørger skreifisket i Vikna også for opplevelser i verdensklasse.Det er med andre ord verken unaturlig eller tilfeldig at samarbeidspartnerne Kystriksveien Reiseliv, Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN), Trollfjell Geopark og Skreifestivalen SA inviterer til reiselivsdag i forbindelse med Skreifestivalen 2015.

Reiselivsdagen fredag 20. mars retter seg mot alle aktører i reise- og opplevelsesnæringa i Ytre Namdal. I løpet av dagen blir du bedre kjent med reiselivstilbudet i regionen. Du får også bli bedre kjent med helt nye aktører og spennende tjenestetilbud i bransjen. Arrangementet er også en ypperlig anledning til å bygge nettverk og utveksle erfaringer med andre.

Reise- og opplevelsesnæring er ett av fire innsatsområder i NYNs omstillingsarbeid.

– For å nå målene for reiselivet er det viktig at vi er i stand til å selge hverandre. Da må vi legge til rette for kunnskaps- og erfaringsutveksling, sier NYN-leder Marit Dille.

Reiselivsdagen er åpen for alle, og deltakerne oppfordres til å ta med seg plakater, roll-ups, brosjyrer og annet informasjonsmateriell.

Mer informasjon og fullstendig program finner du vedlagt.

Reiselivsdag 20 mars 2015