Nærøy på næringssporet

Dagens folkevalgte i Nærøy er enstemmig på sporet av Strategisk næringsplan Ytre Namdal for det kommende tiåret. Vikna og Leka behandler saken senere i mars.I Nærøy kommunestyre sist uke ble framlagt forslag rundt Strategisk næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025 enstemmig vedtatt. Det betyr at politikerne ikke minst stiller seg bak de ambisiøse vekstmålene, særlig for Ytre Namdal som «Matregionen».

Samtidig er det gjort klart at Nærøy kommunestyre vil ta stilling til framtidig organisering av næringsarbeidet når forretningsplan for samordnet enhet foreligger.

Prosessen med å utvikle Strategisk næringsplan har som kjent utløst bred involvering i regionen. Det interkommunale utviklingsselskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN) og kommunene Leka, Nærøy og Vikna er sentrale – sammen med Ytre Namdal utviklingsforum, næringsliv og andre naturlige samarbeidspartnere.

 

Visjon – og konkrete mål

Visjonen i det kommende tiåret er at Ytre Namdal skal videreutvikles som en bærekraftig blågrønn matregion preget av kunnskap, mangfold, samarbeid og utviklingsmiljø. Tilhørende målsetting er at det næringsmessige vekstpotensialet utløses.

10 arbeidsgrupper bestående av totalt 50 beslutningstakere har vært i arbeid for å finne og spesifisere delmål. Matproduksjon, industri, servicenæring, infrastruktur og kunnskapsutvikling har alle sine konkrete delmål i perioden fram til 2025. Bærekraftig forvaltning av ressurser og forutsigbare rammebetingelser sees av deltakerne både fra privat og offentlig virksomhet som sentrale forutsetninger for videre vekst. Og for å styre felles planer og strategier blir Strategisk næringsplan det viktigste grunnlaget.

Gjennom arbeidet med Strategisk næringsplan er det avklart ambisjoner og behov som overgår ressursene for utvikling og tilrettelegging som den enkelte kommune rår over. Med utgangspunkt i dette, utvikles det gjennom NYN forretningsplan for en samordnet regional utviklingsenhet – som skal legges fram til behandling i kommunene i juni.

 

NYNs etterfølger

Dette har nå altså kommunestyret i Nærøy vedtatt at skal skje. Så langt er utgangspunktet fra administrasjonen, noe som politikerne i utgangspunktet stiller seg bak, at kommunen vil vurdere og se an de ressurser som Nærøy vil kunne bidra med i en ny samordnet enhet for næringsarbeidet.

– Rådmannen ser behovet for å finne en struktur og arbeidsform for å kunne realisere målene, men har ennå ikke konkludert med hvordan Nærøys deltakelse i dette vil være, melder administrasjonen i kommunen.

Etter at Nærøy nå har gjort sitt næringsvedtak, står tilsvarende behandling i Vikna og Leka kommunestyrer for tur – nærmere bestemt 26. mars.