Kunnskapslandsetting i Matregionen

Tilgang på kompetanse er avgjørende hvis bedriftene i Ytre Namdal skal nå sine ambisiøse vekstmål. Tidligere denne uka fikk 44 NTNU-studenter bli bedre kjent med verdiskaping og faglige utfordringer i havbruksnæringa i regionen.Brohode: «En fremskutt styrke for å sikre hovedstyrkens landsetting på en kyst». Men også navnet på koblingen mellom forskere og studenter ved NTNU og VGS-elever og havbruksaktører på Hitra/Frøya og i Ytre Namdal. Slik skal universitetets kunnskapsproduksjon i havrommet kobles med veksmuligheter og -ambisjoner i matregionen Ytre Namdal.

– Dette er en veldig spennende måte å jobbe på. Bedriftene i Ytre Namdal har mål om å mer enn doble førstehåndsverdien av matproduksjonen i løpet av den neste tiårsperioden. For å nå dette målet må innsatsen rettes mot tre områder: God og bærekraftig arealforvaltning, flere hender og ikke minst mer kunnskap, sier Ragnar Sæternes, koordinator for marin og maritim sektor i Nyskaping og omstilling Ytre Namdal IKS (NYN).

LES MER: Dobler matproduksjonen

IMG_5585_petter_giskås_salmonor
I løpet av Brohode-konferansen var det blant annet lagt opp til besøk ved en av Salmonors visningslokaliteter. MS Sunniva sørget for at NTNU-kunnskapen kom tett på verdiskapingen i Ytre Namdal.

Og det sto på ingen måte på kunnskapen under tirsdagens besøk av 44 studenter og fagpersoner fra NTNU i forbindelse med Brohode-konferansen 2015. Sæternes har vært tilrettelegger for arrangementet.

I løpet av dagen var det lagt opp til speed-dating mellom studenter og næringsliv, idemyldring og besøk hos havbruksbedrifter i Ytre Namdal,

– Ved å sende studenter og forskere ut til den blå næringa skaper vi et bedre grunnlag for rekruttering. Samtidig legger prosjektet til rette for en mobilisering av høyere utdanning og forskning i retning ei næring som har store visjoner for framtida, understreker Sæternes.

LES MER: Trenger 1000 nye ansatte