Er flyplassen viktig for deg?

Rørvik lufthavn er av enorm betydning for næringslivet i Ytre Namdal. Nå kan du bidra til å synliggjøre flyplass-effekten.Den framtidige lufthavnstrukturen i Norge skal utredes. I den forbindelse er det nedsatt et sentralt strukturutvalg, samtidig som regionrådet Kystgruppen arbeider for å styrke og utvikle tilbudet ved Rørvik lufthavn. 9. april kommer strukturutvalget til Rørvik for å møte representanter fra lufthavnene i Rørvik og Namsos, samt utsendinger fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.

LES MER: Viktig mellomlanding for Rørvik

I forbindelse med den pågående utredningen av fremtidens flyplass-Norge har strukturutvalget bedt om en oversikt over bedrifter i lufthavnenes nedslagsfelt, inkludert antall ansatte, antall flyreiser og viktigste reisemål.

– Med den store betydningen Rørvik lufthavn har for næringslivet og framtidig utvikling
i regionen, er det svært viktig at vi får en best mulig oversikt over dette fra bedriftene.
Til dette trenger vi hjelp fra både næringsforeningene, enkeltbedrifter og enkeltpersoner, sier Per Arne Sørli i arbeidsutvalget for Luftfartsforum Namdal.

Du kan bidra til arbeidet ved å fylle ut word- eller excelskjemaet som du finner vedlagt under denne artikkelen. Ferdig utfylt skjema returneres på epost til Per Arne Sørli snarest mulig, og senest torsdag 26. mars.

– Det er viktig at så mange som mulig svarer, slik at vi får synliggjort at flyplassen er viktig for vekst og verdiskaping i hele Ytre Namdal, avslutter Sørli.

Excel: Oversikt over bedrifter og flyreiser i Ytre Namdal

Word: Oversikt over bedrifter og flyreiser i Ytre Namdal